2015-03-30 15:47:00

Krokuva ruošiasi Pasaulio jaunimo dienoms


Verbų sekmadienį buvo švenčiama Trisdešimtoji Pasaulinė jaunimo diena. Šv. Jonas Paulius II įvesdama šią tradiciją nustatė, kad jaunimo dienos vyskupijų mastu kasmet būtų švenčiamos Verbų sekmadienį, o kas porą – trejetą metų, vis kitame pasaulio mieste, rengiami didieji jaunimo iš viso pasaulio susitikimai, kuriuose dalyvauja ir popiežius. Būsimasis toks pasaulinis susitikimas vyks ateinančių metų vasarą, 2016 m. liepos 26-31 dienomis Krokuvoje.

Popiežius Pranciškus, užbaigdamas Šv. Petro aikštėje aukotas Verbų sekmadienio Mišias, sveikindamas šiemetinę Pasaulinę jaunimo dieną minintį jaunimą, linkėjo sėkmingai tęsti piligrimystę, kuri veda į ateinančių metų susitikimą Krokuvoje, Pasaulio jaunimo dienų pradininko šv. Jono Pauliaus II tėvynėje.

Tą pačią dieną Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislaw Dziwisz Verbų sekmadienio Mišiose dalyvavusį savo vyskupijos jaunimą supažindino su dar negalutine būsimo pasaulinio jaunimo susitikimo Krokuvoje programa.

Kardinolas pranešė, kad dalis Pasaulio jaunimo dienų renginių vyks Krokuvos Blonia parke, netoli miesto centro, kuriame praeityje kelis kartus yra aukojęs Mišias šv. Jonas Paulius II. Tačiau kulminaciniams susitikimams – Pasaulio jaunimo dienų naktiniam budėjimui ir uždarymo Mišioms parinkta kita vieta – erdvi pieva Brzegi vietovėje, į pietryčius nuo Krokuvos. Ši vieta bus vadinama „Campus Misericordiae“.

Krokuvoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišios bus aukojamos Blonia parke ateinančių metų liepos 26 d., antradienį. Joms paprastai vadovauja vietos vyskupas; šiuo atveju kardinolas Dziwiszas. Šiame parke netoli miesto centro taip pat įvyks pirmasis susitikimas su į Krokuvą atvyksiančiu Šventuoju Tėvu ir penktadienio Kryžiaus kelias. Paskui Pasaulio jaunimo dienų dalyviai persikels į Brzegi, pietrytiniame Krokuvos pakrašty ir ten įrengtoje „Gailestingumo stovykloje“ (Campus Misericordiae) ateinančių metų liepos 30-osios vakarą dalyvaus maldos budėjime su popiežiumi ir sekmadienio rytą jo aukojamose Jaunimo dienų uždarymo Mišiose. Pasaulio jaunimo dienų katechezės įvairiomis kalbomis vyks Krokuvos miesto bažnyčiose. Ypatinga jaunimo maldos vieta bus Krokuvos Lagiewniki priemiesty esanti Dievo Gailestingumo šventovė ir susitikimas su šių Pasaulio jaunimo dienų globėjais – šv. Faustina Kowalska ir šv. Jonu Pauliumi II. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.