2015-03-25 11:08:00

Tragedija Prancūzijoje: popiežiaus, prancūzų, vokiečių ir ispanų vyskupų užuojauta


Popiežius Pranciškus, ispanų, prancūzų ir vokiečių episkopatai išsakė savo užuojautą ir solidarumą po antradienio ryto tragedijos Prancūzijoje, nukritus „Germanwings“ kampanijai priklausiusiam lėktuvui, žuvus visiems 150-iai juo keliavusių žmonių, keleivių ir įgulos narių. Gelbėtojai greitai pasiekė avarijos vietą, tačiau nebuvo jokios vilties atrasti išgyvenusių. Dar nieko nežinoma apie avarijos priežastis: oras buvo geras, tačiau vienu momentu nutrūko ryšys su lėktuvu, jis palengva pradėjo sklęsti žemyn, keletą tūkstančių metrų, kol atsitrenkė į kalno šlaitą.

Didžioji dalis žuvusių yra vokiečiai ir ispanai, bet taip pat kitų tautybių asmenys. Žuvo 16 vokiečių mokinių grupė iš tos pačios mokyklos.

Popiežiaus užuojautos telegrama yra adresuota Digne vyskupijos, kurios teritorijoje įvyko tragedija, ganytojui Jean-Philippe Nault. Pranciškus vienijasi su šeimų gedulu ir jų skausme išreiškia savo artumą; meldžiasi už žuvusius, patikėdamas juos Dievo gailestingumui, kad būtų priimti Jo taikoje ir šviesoje, kad Viešpats paguostų visus tuos, kurie paliesti tragedijos. Šventasis Tėvas taip pat padėkojo gelbėtojams, dirbantiems sunkiomis sąlygomis.

Kaip tik kovo 24 dieną visi Prancūzijos vyskupai susirinko Lurde, kuriame pradėjo pavasarinę asamblėją. Jie taip pat paskelbė liūdesio, užuojautos ir maldos už žuvusius ir jų artimuosius žodžius. Panašiai ir Ispanijos vyskupai, išreikšdami savo užuojautą, pakvietė visus tikinčiuosius sukalbėti maldą žuvusių intencija. Prie užuojautos nuoširdžiai prisideda, rašo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhard Marx, vokiečių ganytojai.

Bendrą solidarumo komunikatą paskelbė Pasaulinė Bažnyčių taryba ir Europos Bažnyčių konferencija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.