2015-03-22 14:13:00

Pranciškus: per ligonius priartėjame prie kenčiančio Kristaus


Popiežius iš Neapolio sugrįžo į Vatikaną šeštadienio vakarą, trumpai po 19 valandos. Jį pasitiko Miesto valstybės gubernatorius kardinolas Giuseppe Bertello. Neapolyje popiežiaus pastoracinis vizitas nuo ryto iki vakaro buvo tarsi maratoninis bėgimas, prasidėjęs Pompėjos Marijos Rožinio šventovėje. Iš viso šešiose aplankytose Neapolio vietose – Skampijos rajone, Plebiscito aikštėje, Poggioreale kalėjime, Marijos Ėmimo į Dangų katedroje, Naujojoje Jėzaus bažnyčioje ir Karačiolo krantinėje – popiežius be pertraukos 10 valandų, neskaičiuojant kelionės straigtasparniu, lankė miesto gyventojus, paskirdamas daug laiko asmeniniams susitikimams, eidamas į minią, visur tardamas padrąsinančius žodžius. Vakarykštėje Vatikano radijo programoje apie kai kuriuos popiežius susitikimus papasakojome neišsamiai: mat Šventasis Tėvas, išskyrus Mišiose, susitikimams parengtus tekstus padėjo į šoną ir kalbėjo laisvai, klausėsi liudijimų ir atsakinėjo į klausimus.

Be uždaro susitikimo su kaliniais, su kuriais papietavo Poggioreale kalėjime, apie kurį jau pranešėme, popiežiaus susitikimas su ligoniais Naujojoje Jėzaus bažnyčioje irgi buvo uždaras.

Popiežius Pranciškus ligoniams ir juos slaugantiems asmenims kalbėjo apie ligos slėpiningą prasmę.

Dievas sukūrė žmoniją, kad pakeistų ir užvaldytų pasaulį, tačiau liga, paženklinusi kūną, tai nuo gimimo, tai vėliau gyvenime, yra tarsi aiškus „ne“ žmonijos misijai perkeisti pasaulį. Tai ligos slėpinys, prie kurio priartėti padeda tikėjimas, t.y. jei artėsime prie ligonių žvelgdami į Nukryžiuotąjį Kristų, kuris savo kūne prisiėmė visas mūsų negales. Tai vienintelis ligos, kaip žmonijos „nuopuolio“ paaiškinimas, kalbėjo Pranciškus. Kalbėdamas ligoniams jis pasakė:

Jeigu negalite suprasti Viešpaties, prašau Jo, kad leistų jums širdies gilumoje pajusti, kad esate Kristaus kūnas, jūs - Nukryžiuotasis Kristus tarp mūsų, ir esate labai arti Kristaus esantys mūsų broliai. Viena - žvelgti į Kryžių, kita – žvelgti į sergantį vyrą, moterį ar vaiką, tai yra į prikaltąjį prie savo ligos; tai gyvasis Kristaus kūnas, - sakė Pranciškus.

Ligonius lydintiems asmenims, taip pat medikams ir slaugams, Šventasis Tėvas dėkojo už laiką, paskirtą ligoniams; pasak popiežiaus, tai laikas paskirtas tarnauti Nukryžiuoto Kristaus kūnui. Pranciškus be to paragino tarnauti gydytojo šv. Juozapo Moskati pavyzdžiu, nesiekiant pasipelnyti iš savo profesijos.

Prisiminkime Jėzaus prašymą, pagal kurį visi bus teisiami: „Buvau ligonis, mane aplankėte“. Nebijokite lankyti ligonių, nes prisiartindami prie ligonių priartėjame prie kenčiančio Kristaus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.