2015-03-22 14:23:00

Popiežius padovanojo kišeninę Evangeliją sekmadienio Vidudienio Maldos dalyviams


Popiežius sekmadienio Vidudienio maldos dalyviams padovanojo kišeninę Naujojo Testamento knygutę. Ją maldininkams dalijo Romoje gyvenantys, tačiau pastovios gyvenvietės neturintys asmenys.

Parsineškite evangeliją, visuomet turėkite ją prie savęs, kad dažnai galėtumėte pasiskaityti. Skaitykite kasdien. Dievo Žodis yra šviesa mūsų gyvenimo kelyje, ragino popiežius po Apaštališkojo palaiminimo kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus. Popiežius prisiminė, kai jau kartą prieš metus maldininkams buvo dalijama jo padovanota Evangelija. Tai sena bažnytinė tradicija Gavėnios metu padovanoti Evangeliją visiems, kurie ruošiasi priimti Krikšto sakramentą, sakė Pranciškus.

Šventasis Tėvas prieš Vidudienio maldą komentuodamas Penktojo Gavėnios sekmadienio Evangeliją atkreipė dėmesį į joje paminėtus hebrajų tikėjimo graikus, kurie į Jeruzalė atvyko norėdami pamatyti Jėzų. Pasak popiežiaus, šiuose žodžiuose, kaip daugelyje kitų Evangelijos posmų, slypi tam tikras visuotinumas; juose atsiskleidžia visas kultūras ir epochas pereinantis troškimas, bendras daugeliui tų, kurie yra girdėję kalbant apie Jėzų, bet su juo dar nesusitikto.

Visiems jiems galime pasiūlyti tris dalykus: Evangeliją, Kryžių ir mūsų nuoširdaus tikėjimo liudijimą, tęsė popiežius. Evangeliją, kurioje galime sutikti Jėzų, jo klausytis, pažinti; Kryžių, Jėzaus meilės ženklą, Jėzaus, kuris save atidavė vardan mūsų; Mūsų tikėjimą, kuris išreiškiamas paprastais broliškos meilės veiksmais, ypač gyvenimo nuoseklumu: nuosekliai vykdant tai, ką sakome, tikėjimo ir gyvenimo, žodžių ir veiksmų nuoseklumu, pridūrė popiežius pavesdamas Marijai, kad padėtų perduoti Jėzaus ieškantiems tris dalykus: Evangeliją, Kryžių ir mūsų tikėjimo liudijimą.

Šventasis Tėvas taip pat prisiminė sekmadienį švęstą JT Pasaulinę Vandens Dieną. Vanduo yra esminis gyvybei reikalingas elementas; nuo mūsų sugebėjimo jį saugoti ir juo dalytis priklauso žmonijos ateitis. Todėl raginu tarptautinę bendruomenę budėti, kad planetos vandenys būtų deramai apsaugoti ir kad niekas nebūtų atstumtas arba diskriminuojamas dėl šio gėrio, kuris yra aukščiausias bendras gėris, panaudojimo. Su šv. Pranciškumi Asyžiečiu kartokime: Garbinkim tave, o Viešpatie, su broliu vandeniu – naudingu, nuolankiu, maloniu ir tyru, pacitavo Šventais Tėvas iš „Giesmės kūrinijai“.

Popiežius atskirai sveikino maldininkų grupes iš viso pasaulio ir Italijos, padėkojo neapoliečiams už nuoširdų priėmimą šeštadienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.