2015-03-22 13:47:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Jézust látni... és megóvni a Föld vizét


Ferenc pápa vasárnap délben a dolgozószobája ablakából imádkozta el az Úrangyala imádságot a teret megtöltő hívekkel együtt. Egész éjszaka és délelőtt szakadt az eső itt Rómában, de délre elállt. Ferenc pápa a napi evangéliumhoz fűzte gondolatait:  

Kedves Testvérek! Nagyböjt ötödik vasárnapján János evangélista egy sajátos jelenségre hívja fel a figyelmünket: néhány zsidó vallású „görög”, aki a húsvéti ünnepre Jeruzsálembe jött, Fülöp apostolhoz fordul ezekkel a szavakkal: „Látni szeretnénk Jézust” (Jn 12,21). A szent városban, ahová utolsó alkalommal ment fel Jézus, nagy tömeg gyűlt össze. Jelen vannak a kicsiny és egyszerű emberek, akik ünnepléssel fogadták a názáreti prófétát, felismerve Benne az Úr Küldöttét. Jelen vannak a főpapok és a nép vezetői, akik meg akarják őt semmisíteni, mivel eretneknek és veszélyesnek tekintik. Jelen vannak azután olyan személyek is, mint a „görögök”, akik kiváncsiak rá és szeretnének többet tudni személyéről, tetteiről, amelyek között az utolsó, vagyis Lázár feltámasztása, nagy port vert fel.

A kérés egyetemes vágyat fejez ki, amely áthat minden kort és kultúrát

„Látni szeretnénk Jézust”: ezek a szavak, mint annyi más szó az evangéliumokban, túlmutatnak az illető epizódon és egyfajta egyetemességet fejeznek ki; kinyilvánítják azt a vágyat, amely áthat minden kort és kultúrát, vágy, amely jelen van annyi személy szívében, akik hallottak Jézusról beszélni, de még nem találkoztak vele. „Én látni szeretném Jézust” – így érez ennek a népnek a szíve.

Közvetve, prófétai módon válaszolva arra a kérésre, hogy láthassák őt, Jézus egy jövendöléssel felel, amely felfedi önazonosságát és megmutatja azt az utat, amely valódi megismeréséhez vezet: „Eljött az óra, mikor megdicsőül az Emberfia (Jn 12,23).

A történelem legsötétebb órája, a Kereszt órája egyben az üdvösség kimeríthetetlen forrása

Ez a Kereszt órája! A Sátán, a gonoszság, a sötétség fejedelme legyőzetésének órája és Isten irgalmas szeretete végleges győzelmének órája ez. Krisztus megjövendöli, hogy „fölmagasztalják a földről” (vö. 32). Ennek a kifejezésnek kettős jelentése van: „felemelik”, mert keresztre feszítik és „felemelik”, mert a Feltámadásban az Atya fölmagasztalja a Fiút, hogy mindenkit magához vonzzon és kiengesztelje az embereket Istennel és egymással. A Kereszt órája, amely a történelem legsötétebb órája, egyben az üdvösség forrása mindazok számára, akik hisznek Őbenne.

Tovább folytatva az immár közelgő Húsvétról szóló próféciáját, Jézus egyszerű és szuggesztív képet alkalmaz: ez pedig a búzaszem, amely a földbe hull és elhal, hogy termést hozzon (vö. 24). Ez a kép felfedi számunkra Krisztus Keresztjének egy másik aspektusát, ami a termékenységet jelképezi. Krisztus keresztje termékeny. Jézus halála ugyanis az új élet kimeríthetetlen forrása, mert magában hordozza Isten szeretetének újjáteremtő erejét. A keresztények, akik a keresztség révén belemerülnek ebbe a szeretetbe, „búzaszemekké” válhatnak, és sok termést hozhatnak, ha Jézushoz hasonlóan „elveszítik életüket” Isten és testvéreik szeretetéért (vö. 25).

Evangélium, feszület és őszinte hitünk tanúságtétele – ezeket ajánljuk fel mindazoknak, akik még nem találkoztak Jézussal

Ezért azoknak, akik ma is „látni szeretnék Jézust”, akik keresik Isten arcát; aki kiskorában részesült katekézisben, de később nem mélyítette azt el és talán elvesztette a hitét; azoknak, akik még nem találkoztak személyesen Jézussal...; mindezeknek a személyeknek három dolgot kínálhatunk fel: az Evangéliumot, a feszületet és szegényes, de őszinte hitünk tanúságtételét. Az Evangéliumban találkozhatunk Jézussal, meghallgathatjuk és megismerhetjük őt. A feszület Jézus szeretetének jele: önmagát adta értünk. És végül a hit, amely a testvéri szeretet egyszerű gesztusaiban valósul meg. De főként abban az összetartozásban, mely aközött áll fenn, amit mondunk és amit megélünk,  az összetartozás a hitünk és az életünk, szavaink és cselekedeteink között.Mária, Anyánk segíts bennünket, hogy kövessük Jézust a kereszt és a feltámadás útján – fejezte be a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

Az emberiség jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e óvni a világ vízkészletét – Ferenc pápa felhívása a nemzetközi közösséghez az Úrangyala imádság után

A rossz idő ellenére sokan eljöttetek, gratulálok. Nagyon bátrak voltatok, a maratoni futók is, szeretettel köszöntöm őket. Tegnap Nápolyban voltam lelkipásztori látogatáson, szeretnék köszönetet mondani minden nápolyinak a szíves fogadtatásért. Nagyon rendesek, köszönöm szépen! – mondta közvetlen szavakkal a pápa, majd az Úrangyala elimádkozása után emlékeztetett rá, hogy az ENSZ kezdeményezésére március 22-én tartjuk a víz nemzetközi világnapját. A víz az élet legalapvetőbb eleme. Az emberiség jövője attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek a víz megőrzésére és másokkal való megosztására. A pápa a következő szavakkal bátorította a nemzetközi közösséget: éberen őrködve bolygónk vízállományának megfelelő megóvásán, annak használatából senkit ne zárjanak ki, illetve ne részesítsenek hátrányban a vízhez jutásban, mivel a víz elsődleges közjó. Assisi Szent Ferenccel együtt mondjuk: „Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos” – idézett a pápa Szent Ferenc Naphimnuszából.

Ferenc pápa köszöntötte a jelenlévő zarándokokat, külön kiemelve a magyar híveket, egy spanyol kórust, a párizsi Szent János kollégium diákjait, továbbá egy csoportot, amely a hamarosan a boldogok sorába kerülő Oscar Romero vértanú püspök nevét viseli. Megnevezte azoknak az olasz gyermekeknek és serdülőknek a csoportjait is, akik ebben az időszakban részesülnek elsőáldozásban illetve a bérmálás szentségében.

A pápa ismét Evangéliumos könyveket osztatott ki a téren – római hajléktalanok segítségével

Végül megismételve egy évvel ezelőtti gesztusát, a pápa emlékeztetett rá: „Az egyház egy ősi hagyománya szerint Nagyböjtben kiosztják az evangéliumot azok között, akik a keresztség szentségére készülnek. Így ma nektek, akik a Szent Péter téren vagytok, egy zsebméretű Evangéliumos könyvet adok ajándékba. Ingyen osztják szét közöttetek hajléktalanok, akik Rómában élnek. Ebben is egy nagyon szép gesztust látunk, ami tetszik Jézusnak: a leginkább szükséget szenvedők nekünk ajándékozzák Isten szavát. Vegyétek és vigyétek el magatokkal táskátokban, zsebetekben és olvassátok gyakran, minden nap. Isten Szava legyen életutatok világossága! Jót tesz majd nektek, tegyétek meg!

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Jó ebédet és a viszontlátásra – búcsúzott a Szent Péter teret megtöltő nemzetközi zarándokseregtől Ferenc pápa Nagyböjt ötödik vasárnapján, az Úrangyala elimádkozását követően.

(vm)

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.