2015-03-21 16:44:00

Popiežius: Neapoliečiai, neleiskite, kad iš jūsų pavogtų viltį


Tęsdamas vienos dienos trukmės pastoracinį vizitą Neapolyje, iš šiaurinio Neapolio kvartalo, Scampios, popiežius vyko į Plebiscito aikštę, kur aukojo šv. Mišias gausiai susirinkusiems piligrimams. Su Šventuoju Tėvu koncelebravo vos ne tūkstantis kunigų ir visi Kampanijos regiono vyskupai. Atvykęs į aikštę, popiežius palaimino Nekaltai Pradėtosios Marijos paveikslą. Mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie gailestingumą.  „Tik Jėzus turi gailestingumo žodžius, kurie gali išgydyti mūsų širdies žaizdas: tik jis“, sakė popiežius.

Jėzaus žodžiai gali pakeisti pasaulį, nori pasiekti visus. O mes, maloningai gavę šį Gyvenimo Žodį, esame pašaukti nešti gailestingumą, Dievo draugystę visiems. Popiežius tęsė: „Visiems, bet ypač kunigams, skirta  ši užduotis: nešti gailestingumą, atleidimą, taiką, džiaugsmą. Kad Dievo tauta galėtų atrasti jumyse gailestingumo žmones“. Popiežius pakvietė Neapolio gyventojus leistis apkabinamiems gailestingumo. „Brangūs neapoliečiai, atsiverkite vilčiai. Nepasiduokite lengvo uždarbio ar nesąžiningų pajamų pagundai. Nes tai yra šiandienos duona, o rytojaus alkis, jis nieko neatneša.  Neleiskite, kad iš jūsų pavogtų viltį, neleiskite, kad šie žmonės išnaudotų jūsų jaunimą. Neleiskite, kad korupcija darkytų šį gražų miesto veidą,  jūsų neapolietiškos širdies džiaugsmą, - priminė Šventasis Tėvas, nusikaltėlius ir jų bendrininkus broliškai paragindamas: „Atsiverskite meilei ir teisingumui. Žinokite, kad Jėzus ieško jūsų norėdamas apkabinti, labiau mylėti“. 

Po Mišių popiežiaus laukė kitas kelionės etapas – pietūs su devyniasdešimčia kalinių iš Poggioreale ir Secondigliano kalėjimų, kurie buvo išrinkti iš abiejose struktūrose kalinčių 3000 asmenų.  Asociacijos „Kalėjimas gyvas“ prezidentė Anna Maria Esposito, jau keliasdešimt metų savanoriaujanti šiose dviejose įstaigose, trumpai nupasakojo pagrindines problemas, su kuriomis susiduria kaliniai: kalėjimai perpildyti, juos mažai veiklos, nors kaliniai norėtų didesnio užimtumo. Kaliniai dažnai laikomi sąlygomis, kurios žemina žmogaus orumą, vėliau nesugeba integruotis į visuomenę. „Kartais nutinka, kad jaučiamės nusivylę, visų apleisti: tačiau Dievas nepamiršta savo vaikų, niekada neapleidžia. Jis visad šalia, ypatingai išbandymų metu, tai gailestingas Tėvas, kuris kreipia į mus ramų ir mylintį žvilgsnį, laukia mūsų ištiestomis rankomis“, - pažymima popiežiaus kalboje, kurią jis įteikė susitikimo dalyviams, o vėliau kalbėjo spontaniškai, pabrėždamas, kad Dievas yra ir kalėjime.

Popiežiaus susitikimai su Neapolio kunigais,vienuoliais, ligoniais ir arkivyskupijos tikinčiaisiais

Šeštadienio popietę, netrukus po 15 val., popiežius Pranciškus atvyko į Neapolio katedrą, kurioje jo laukė gausybė kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, tai pat klauzūros, nuolatinių diakonų ir seminaristų. Šventasis Tėvas Marijos Ėmimo į Dangų katedroje pagrindinį dėmesį paskyrė kunigų ir pašvęstųjų rūpesčiams, atsakė į Neapolio arkivyskupijos kunigų ir vienuolių diecezinių vikarų jam užduotus klausimus apie savo pašaukimų vykdymo iššūkius.

Popiežius Pranciškus neskaitė parengtos kalbos teksto, o kalbėdamas laisvai kvietė kunigus, vienuolius ir vienuoles visuomet statyti Jėzų savo pašaukimo ir gyvenimo centran, neprarasti entuziazmo sekti Jėzumi ir pasikliauti Dievo Motinos Marijos užtarimu. Marija yra motina ir kaip tik dėl šios savybės ji visuomet rodo į Jėzų ir veda į jį. Nemažiau svarbu kunigams ir pašvęstiesiems yra neturtas, vargdienio dvasia, tęsė popiežius Pranciškus, kviesdamas nepasiduoti pagundoms, ypač daug Bažnyčiai žalos nešančiai pinigų ir pelno kaupimo pagundai. Trečias liudijimas, kunigams – būti gailestingiems, vengti supasaulėjimo dvasios, ginti tikinčiųjų bendruomenę nuo supasaulėjimo, puoselėti brolystės dvasią ir liudyti krikščionišką džiaugsmą. Priminęs adoravimo, meilės Bažnyčiai ir misijinio gyvenimo svarbą Šventasis Tėvas pakvietė sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir palaimino susitikimo dalyvius su šv. Januarijaus kraujo relikvija. Neapolio arkivyskupui kard. Sepe susirinkusiems pranešus, kad popiežiui laiminant relikvijoriaus ampulėse esantys kraujo krešuliai dalinai suskystėjo, Šventasis Tėvas savo ruožtu pridūrė, jog tai Šv. Januarijaus ženklas, kviečiantis dar karščiau melstis už visiškai atsivertimą.

Iš katedros popiežius nuvyko į Naująją Jėzaus bažnyčią, kuri yra neapoliečių tikinčiųjų ypatingai pamėgta miesto šventovė, į kurią nesuskaičiuojamus maldininkus nuolat traukia XX amžiaus gydytojo ir šventojo Juozapo Moscati, ligonių užtarėjo, kapas. Prie šventojo gydytojo kapo pasimeldė ir popiežius Pranciškus, kurio vizito Naujojoje Jėzaus bažnyčioje tikslas buvo susitikti su Neapolio ligoniais.

Paskutinis pastoracinės kelionės Neapolyje programos įvykis buvo popiežiaus Pranciškaus susitikimas arkivyskupijos tikinčiaisiais uostamiesčio Karačiolo krantinėje. Pagal programą popiežius Pranciškus iš Neapolio parvyks atgal į Vatikaną dar šeštadienio vakarą. (Vatikano radijas)

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.