2015-03-21 10:40:00

Ferenc pápa a pompeji kegyhelyen: A rózsafüzér a béke és a megbocsátás fegyvere


Március 21-én, a tavasz első napján, szombaton reggel 6 óra ötven perckor indult Ferenc pápa Rómából helikopterrel egész napos pompeji és nápolyi látogatására. Közel egy órás repülés után érkezett meg a pompeji kegyhely közelébe, és azonnal felkereste a Rózsafüzér Királynője kegyhelyet, melyet Boldog Bartolo Longo ügyvéd alapított 1875-ben. Ferenc pápa a harmadik pápa, aki meglátogatja ezt a Mária-kegyhelyet. Elsőként II. János Pál 1979-ben, majd 2003-ban kereste fel a Rózsafüzér Királynőjét, majd őt követte XVI. Benedek pápa 2008-ban. Mindhárom látogatás a Rózsafüzér Királynője hónapjában, októberben történt.

Ferenc pápa a pompeji kegykép előtt elimádkozta azt a rövid imádságot, melyet a szentély alapítója, Boldog Bartolo Longo hagyott ránk lelki örökségként.

„Rózsafüzér Szűzanyja, a Megváltó Anyja, a mi földünk Édesanyja, az Úr alázatos szolgáló Leánya, akit a Világ királynőjének neveznek, nyomorúságaink mélyéből folyamodunk hozzád. A gyermekek bizalmával tekintetünk a te édes arcodra.

Tizenkét csillagos koronáddal az Atya titkába viszel minket, te, Szentlélektől tündöklő, aki nekünk adod a te isteni Gyermekedet, a mi reménységünket, a világ egyetlen Üdvösségét. Te megnyitod nekünk az ő szívét, az örömnek és a fájdalomnak, a fénynek és a dicsőségnek, az érettünk emberré lett Isten Fia titkának a mélységét. A te lábaidnál, a szentek nyomain haladva, Isten családjának érezzük magunkat.

Az egyház Anyja és mintaképe, te vagy a mi vezetőnk és biztos támaszunk. Tégy bennünket egy szívvé és egy lélekké, a mennyei haza felé haladó erős néppé! Átadjuk neked nyomorúságainkat, a gyűlölet és a vér megannyi útját, ezernyi régi és új szegénységünket és főként a bűneinket. Rád hagyatkozunk, irgalmasság Anyja: esdd ki számunkra az Isten bocsánatát, segíts minket, hogy a szíved szerint való országot építsünk!

Ó, áldott szűzmáriás rózsafüzér, édes lánc, mely Istenbe fon bennünket, szeretet lánca, mely testvérré tesz bennünket, soha többé nem hagyunk el téged! A kezükben Te leszel a béke és a megbocsátás fegyvere, útjaink csillaga. Utolsó leheletünk neked adott csókja belemerít minket egy fényhullámba, a szeretett Anya és az isteni Fia látomásába, aki a mi szívünk vágya és öröme, az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Ámen”.

Ferenc pápa a magánimádsága után, a kegyhely lépcsője tetején megállva köszöntötte azokat a híveket, akik az egész éjszakát átvirrasztva vártak őrá és személyes, rögtönzött szavakkal köszöntötte őket:

„Nagyon köszönöm ezt a melegszívű fogadtatást. Mindnyájan imádkoztunk a Szűzanyához, hogy megáldjon bennünket, benneteket, engem, az egész világot. Szükségünk van a Szűzanyára, hogy  őrizzen bennünket és még annyi mindent! Ne feledkezzetek el imádkozni értem. Most imádkozzunk el együtt egy Üdvözlégy Máriát, aztán áldásomat adom rátok. Hamarosan viszontlátjuk egymást!

(vl)      

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.