2015-03-20 15:18:00

Popiežius Pranciškus: Mirties bausmė – žiauri ir nežmoniška


Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę atstovus. Audiencijos metu popiežius neskaitė šiai progai parengtos savo kalbos, bet įteikė jos tekstą.

Nėra pasaulyje tokio nusikaltimo už kurį būtina atsimokėti mirties bausme, - sakoma popiežius kalboje. Nužudyti nuteistąjį tai ne teisingumas. Tikras teisingumas įmanomas tik tuomet, kai nusikaltėliui suteikiama galimybė pakeisti gyvenimą. Dėl to popiežius remia Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę ir visų kitų pasaulyje veikiančių organizacijas veiklą, kuria siekiama, kad būtų paskelbtas visuotinis moratoriumas mirties bausmė vykdymui, o vėliau ir iš viso panaikinta mirties bausmė visame pasaulyje.

Krikščionims žmogaus gyvybė yra šventa, nes kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir jo ypatingai mylimas kūrinys. Pranciškus mini šv. Ambraziejaus žodžius, kad nuo Kaino nusikaltimo laikų, Dievas nenori žmogžudžio nubausti žmogžudyste, kad Dievui svarbiau nusikaltėlio atsivertimas, negu jo mirtis. Mirties bausmė visada yra priešinga Dievo gailestingumui, kuris turėtų įkvėpti ir žmonių teisingumą.

Mirties bausmė visada yra žiuri ir nežmoniška, rašo popiežius. Neįmanoma surasti humaniško žmogaus numarinimo būdo. O laukimas nuo mirties nuosprendžio paskelbimo iki įvykdymo yra kankinimas, neretai nulemiantis nuteistojo išprotėjimą.

Popiežius taip pat griežtai smerkia mirties bausmę naudojančius totalitarinius režimus ar savo priešus žudančias fanatikų grupes. Pastarųjų aukomis vis dažniau tampa krikščionys, kuriuos Bažnyčia aprauda kaip tikrus kankinius.

Savo kalbos pabaigoje Pranciškus kviečia visus krikščionis ir geros valios žmones siekti mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje. Kviečia taip pat reikalauti su žmogaus orumu suderinamų kalinimo sąlygų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.