2015-03-20 15:30:00

Nowa greckokatolicka metropolia na Węgrzech


Ojciec Święty zreorganizował Cerkiew greckokatolicką na Węgrzech. Nadał mu charakter Kościoła metropolitalnego sui iuris i ustanowił tam dwie nowe diecezje, które będą sufraganiami nowopowstałej metropolii.

Dotychczasową eparchię, czyli diecezję dla węgierskich katolików obrządku bizantyjskiego w Hajdúdorog Papież wyniósł do rangi metropolii. Siedzibą tamtejszego metropolity będzie miasto Debreczyn.

Natomiast dotychczasowy egzarchat apostolski w Miszkolcu Franciszek wyniósł do rangi eparchii, która będzie odtąd sufraganią metropolii Hajdúdorog. Ponadto utworzył greckokatolicką eparchię Nyíregyháza.

Pierwszym arcybiskupem metropolitą Hajdúdorog Ojciec Święty mianował dotychczasowego tamtejszego ordynariusza, 52-letniego biskupa Fülöpa Kocsisa. Natomiast na czele eparchii w Miszkolcu stanął dotychczasowy tamtejszy egzarcha apostolski, 54-letni biskup Atanáz Orosz. Papież mianował go równocześnie administratorem apostolskim sede vacante eparchii Nyíregyháza, która na razie pozostaje nieobsadzona.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.