2015-03-20 14:41:00

Japán: a helyi egyház a misszionáriusok és a „titkos keresztények” öröksége


A napokban végzik ad limina látogatásukat a japán püspöki konferencia tagjai a Vatikánban. Ferenc pápa pénteken fogadta a főpásztorokat és beszédében két oldalát emelte ki a japán helyi egyház gazdag örökségének: a misszionáriusok tevékenységét és a „titkos keresztényeket”, akik több évszázadon át az üldöztetés idején papok nélkül megőrizték és továbbadták hitüket. Emlékeztetett, hogy az egyház Japánban sok áldásban, de szenvedésben is bővelkedett. Az ősök hite bátorítja ma is a jövő felé haladásában.

A japán helyi egyház két tartópillére a misszionáriusok tevékenysége és a „titkos keresztények” megjelenése

A japán helyi egyház két tartópillére a misszionáriusok tevékenysége és a „titkos keresztények” megjelenése. Ezek táplálják az egyház mai életét és mutatnak irányt a hit megéléséhez. A pápa a misszionáriusok kapcsán kiemelte Xavéri Szent Ferenc és társai tevékenységét, akiknek Krisztusról tett tanúságtétele vérük ontásához vezetett. Áldozatuk azonban sok áldást hozott a helyi egyháznak, megerősítette a hívők hitét. A japán Miki Szent Pál és társai kitartása a hitben az üldöztetések során ösztönzést jelentett a kis keresztény közösségnek a kitartásra minden megpróbáltatás közepette.

Arra kaptunk hivatást, hogy evangéliumi közösség legyünk

Az egyház továbbra is missziós egyház, evangelizál és tanítványokat gyűjt minden nemzetből és beléjük neveli a felelősséget, hogy táplálják hitüket otthon és a társadalomban. Az evangelizációs tevékenység nem az egyedüli felelőssége a misszionáriusoknak, akik elhagyják otthonukat és távoli vidékekre utaznak, hogy hirdessék az Evangéliumot. Arra kaptunk hivatást, hogy evangéliumi közösség legyünk, nyissuk meg otthonaink ajtaját és lépjünk ki városnegyedünkbe.

A katolikus közösség kicsi Japánban, a társadalom mégis elismeri

Bár a katolikus közösség kicsi Japánban, a társadalom mégis elismeri számos hozzájárulása miatt, amely a keresztény identitásból fakad, és amely az embereket vallásukra való tekintet nélkül szolgálja. A pápa elismerően szólt az egészségügy, az idősek, a fogyatékkal élők szolgálatában végzett tevékenységükről, a jótékonysági kezdeményezésekről. Nagyra értékelte a béke érdekében tett erőfeszítéseiket Nagaszaki és Hirosima drámája összefüggésében, és hogy lehetőséget teremtenek a párbeszédre az egyház és a társadalom között.

A hívek hite gyökerezzen a Krisztussal ápolt személyes kapcsolatban 

A „titkos keresztények” példája sokat taníthat nekünk, ha azt akarjuk, hogy a missziós erőfeszítések eredményesek legyenek. Ezek a hívők meg tudták őrizni hitüket azáltal, hogy figyelmet fordítottak a személyes kapcsolat ápolására Jézussal, ami a szilárd imaéletre és a közösség jóléte iránti őszinte elkötelezettségre épül. Az egyházat ma is megerősíti és evangelizáló tevékenységét hatékonnyá teszi, ha a hívek hite a Krisztussal ápolt személyes kapcsolatban gyökerezik, és ha támogatja őket a plébánia, az egyházi közösség, elkísérve őket a mindennapokban.

A papoknak legyen ideje a rájuk bízott hívekre

Ferenc pápa arra buzdította a japán püspököket, hogy biztosítsák, papjaiknak legyen ideje a rájuk bízott hívekre. Fordítsanak gondot emberi és spirituális képzésükre nemcsak a szemináriumi időszak alatt, hanem egész életük során. A szerzetesek és szerzetesnők tanúságtétele továbberősíti a közösségeket. A papok és a világi vezetők velük együtt keressenek új lehetőségeket az együttműködésre az apostoli munkában.

 Világiak missziója: bekapcsolódni a plébánia és a helyi egyház életébe és áthatni a társadalmi rendet keresztény tanúságtételükkel

A „titkos keresztények” arra emlékeztetnek, hogy az egyház élete és az evangelizálás előmozdítása terén szükség van a világi hívek teljes és aktív részvételére. Missziójuk kettős: bekapcsolódni a plébánia és a helyi egyház életébe és áthatni a társadalmi rendet keresztény tanúságtételükkel. Ezt a missziót elsősorban a családban lehet beteljesíteni, ahol a hit elkíséri az embereket minden életszakaszban és megvilágítja minden kapcsolatukat a társadalomban. A püspökök buzdítsák a híveket, hogy bátran és nagylelkűen válaszoljanak a missziós feladatuk hívására – zárta beszédét Ferenc pápa az ad limina látogatást végző japán püspöki konferencia tagjaihoz.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.