2015-03-19 15:22:00

Popiežius Pranciškus rugsėjo 25 dieną kalbės JTO generalinėje asamblėjoje


Popiežius Pranciškus pasakys kalbą Jungtinių Tautų organizacijos generalinėje asamblėjoje Niujorke rugsėjo 25 dieną, pranešė komunikate Organizacijos generalinis sekretorius Ban Ki-moonas. Pranciškus bus trečias Apaštalo Petro įpėdinis lankęsis ir kalbėjęs pasaulio tautų asamblėjoje.

Vizitas įvyks praėjus penkiasdešimčiai metų nuo pal. popiežiaus Pauliaus VI istorinės kalbos pasakytos Jungtinių Tautų organizacijoje 1965 metų spalio 4 d. Šv. Jonas Paulius II JTO lankėsi du kartus, 1979 metų spalio 2 d. ir 1985 metų spalio 5 d. Popiežius emeritas Benediktas XVI pasakė kalbą asamblėjoje 2008 metų balandžio 18 d.

Popiežių į JTO pakvietęs jos generalinis sekretorius Ki-moonas komunikate patikino, jog yra tikras, kad Pranciškaus apsilankymas sužadins visą tarptautinę bendruomenę dar didesnėmis pastangomis siekti, kad žmogaus orumas visiems būtų įgyvendintas užtikrinant dar daugiau socialinio teisingumo, pakantos ir susipratimo.

Pirmojo popiežiaus vizitas JTO būstinėje 1965 metais laikomas kelrodžiu sekusiems popiežiams. Pal. Paulius VI paliudijo pasaulinei organizacijai ypatingą dėmesį. Popiežius apsilankė tiek kaip visuotinės Bažnyčios ganytojas, tiek kaip Vatikano II Susirinkimo, tuo metu posėdžiavusio paskutinėje sesijoje, pirmininkas. Ypač įsimintinas popiežiaus Paulius VI taikos raginimas, išsakytas generalinėje asamblėjoje: „Niekados daugiau karo! Taikos! Taika turi lemti tautų ir visos žmonijos likimą“, pakeltu balsu pasakė JTO generalinėje asamblėjoje 1965 metais popiežius Paulius VI.

Savo pirmtako taikos raginimą Pranciškus ne vieną kartą pakartojo per pastaruosius dvejus metus. Pakanka prisiminti Šventojo Tėvo kalbą šių metų sausio 1-ąją, kai visuotinėje Bažnyčioje minima pasaulinė taikos diena. Pranciškus tąsyk prisiminė didžiulį varpą „Maria dolens“ Rovereto mieste, šiaurės Italijoje, nuliedintą iš 19 kraštų patrankų visų karų aukoms atminti, kurį 1965 metais palaimino būtent Paulius VI. Atmindamas savo pirmtaką popiežius Pranciškus palinkėjo, kad kas vakarą skambinamas varpas „būtų paraginimas, kad daugiau niekad nebebūtų karų, niekados daugiau karų!, - pakartojo Pranciškus, o troškimas ir įsipareigojimas kurti taiką ir tautų brolystę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.