2015-03-18 00:00:00

Šventojo Sosto diplomatas: moterys nepakankamai įvertinamos


Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke šiomis dienomis vyko 1995 metų Pekino konferencijos apie moteris paminėjimas. Diskusijose pasisakė Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas arkivyskupas Bernardito Auza.

Jis pabrėžė, kad moters pilno orumo ir teisių pripažinimo nereikia priešinti šeimai ir motinystei. Turime pareigą sukurti tokią aplinką, kurioje berniukai ir vyrai, kaip ir pačios mergaitės bei moterys, galėtų geriau įvertinti moterų orumą, kuris apima ne vien bendrus su vyrais bruožus, bet ir tik moterims būdingas dovanas, kaip kad motinystė, kuri turi būti suprantama ne vien kaip biologinis reprodukcinis aktas, bet kaip dvasinis, pedagoginis, emocinis ir kultūrinis gyvenimo būdas. Tuo tarpu šiandien motinystės vertė ir orumas nepakankamai ginamas visuomenėse, verčiant moteris, kultūriškai ir teisiškai, rinktis arba tarp intelektualinės bei profesinės karjeros, arba tarp augimo kaip žmona ir motina. Moterų indėlis šeimose ir naujų kartų auginime yra nepakankamai įvertintas.

Kartais jų nematomas, dažnai herojiškas darbas yra vertinamas kaip pasenęs ir nevertas moters gyvenimo modelis. Tačiau tokia kritika pati negerbia moters, kaip visumos, ir jos lygybės, papildomame ir abipusiškume, su vyru. Tokia moteriškumo sąvoka, kuriai lygybė yra vienodumas visuose dalykuose su vyru, nuskurdina visus.

Arkivyskupas Auza primena, kad Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje tvirtinama, jog vaikystė ir motinystė nusipelno ypatingos globos ir jog šeima yra natūrali ir pamatinė visuomenės grupė, kuri nusipelno valstybės bei pačios visuomenės apsaugos. Visoje eilėje tarptautinių konvencijų ir kitų dokumentų šis principas yra pakartotas. Turime ir mes tvirtai stoti už šeimą, tuo pat metu siekdami geresnių politikų ir struktūrų, kurios padėtų dirbančioms ir vaikų trokštančioms moterims, kaip ir toms, kurios trokšta dalinai ar pilnai atsidėti rūpesčiui šeimai. Motinos ir vaiko ryšys, kurio viduje skleidžiasi vaiko asmenybė, yra vienas iš gražiausių dalykų, pridūrė arkivyskupas Auza. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.