2015-03-18 14:37:00

Ferenc pápa katekézise: A gyerekek létükkel emlékeztetnek, hogy az élet ajándék


Ferenc pápa szerdán délelőtt – végre a sok eső után – tavaszi napsütésben tartotta meg a Szent Péter téren az általános kihallgatást és ezúttal is az őszi család-szinódust előkészítő témáját folytatta.

A gyerekek nagy ajándék és gazdagság az emberiség és az egyház számára is

Miután áttekintettük a család különböző szereplőit – anya, apa, gyerekek, testvérek, nagyszülők – a családkatekézis ezen első részének a befejezéseként a kisgyermekekről szeretnék beszélni, két alkalommal. Ma arról a nagy ajándékról szólok, amit a kisgyerekek jelentenek az emberiség számára, mert igaz, hogy ők nagy ajándék az emberiség számára, de ők a nagy kirekesztettek is, mert még meg sem hagyják születni őket. Aztán majd a jövő héten azokról a sebekről szólok, melyek ártanak a gyermekkornak. Eszembe jut a rengeteg gyermek, akikkel az utolsó utamon találkoztam Ázsiában: tele élettel, lelkesedéssel, és a másik oldalról pedig látom, a világban közülük nagyon sokan méltatlan körülmények között élnek!  Valójában egy társadalmat abból lehet megítélni, ahogy a kisgyermekekkel bánik, de nemcsak erkölcsileg és társadalmi szempontból, hanem azt is lehet így látni, hogy egy társadalom szabad-e, vagy pedig nemzetközi érdekek rabszolgája.

A gyermekek élete mások gondoskodásától és jóakaratától függ

Az első dolog, amire a kisgyermekek emlékeztetnek bennünket, hogy az életünk első éveiben teljes mértékben mások gondoskodásától és jóakaratától függünk. Az Isten Fia sem kapott felmentést ez alól. Éppen ezt a titkot szemléljük minden évben Karácsonykor. A betlehemi jászol az az ikonkép, mely ezt a valóságot a legegyszerűbben és legközvetlenebbül közvetíti. De érdekes! Istennek nem esik nehezére, hogy gyerekekkel értesse meg magát, a gyerekek pedig probléma nélkül megértik az Istent. Nem véletlenül beszél az evangéliumokban Jézus sokszor, szép és erős szavakkal a „kicsikről”. Ez a szó, „kicsik”, mindazokat jelöli, akik mások segítségétől függenek. Például, Jézus mondja: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad (Mt 11, 25). Továbbá: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát” (Mt 18,10).

A gyerekek arra emlékeztetnek bennünket, hogy fiak vagyunk

A gyerekek tehát önmagukban egy nagy gazdagság az emberiség és az egyház számára is, mert állandóan az Isten országába való belépés szükséges feltételére figyelmeztetnek bennünket: hogy ne tekintsük magunkat önmagában elégségeseknek, hanem mint akik segítségre, szeretetre és megbocsátásra szorulnak.  Mert mindnyájan segítségre, szeretetre és megbocsátásra szorulunk.

A gyerekek egy másik szép dologra is emlékeztetnek bennünket, hogy mindig fiak vagyunk: még akkor is, ha valaki felnőtt vagy idős ember, ha szülő lesz, ha felelősséget hordoz, mindezeken túl az identitása a fiúé. Mindnyájan fiak vagyunk. Ez pedig eszünkbe juttatja azt a tényt, hogy az életet nem mi adtuk magunknak, hanem úgy kaptuk. Az élet nagy adománya az első ajándék, amit megkaptunk. Néha az életben fennáll a veszélye annak, hogy elfeledkezzünk erről, mintha mi lennénk az urai a létezésünknek, miközben gyökeresen függő helyzetben vagyunk. Valójában nagy öröm azt érezni, hogy minden korban, minden helyzetben, minden társadalmi körülmény közepette fiak vagyunk és maradunk. Ez az alapvető üzenet, amit a gyerekek adnak nekünk az ő jelenlétükkel: a puszta jelenlétük emlékeztet bennünket arra, hogy mindnyájan fiak vagyunk.   

Amit a gyerekektől tanulhatunk: nincs kettősség bennük     

Annyi sok adományt, oly nagy gazdagságot nyújtanak a gyerekek az emberiségnek! Néhányat megemlítek. Ahogy a valóságot látják, bizakodó és tiszta tekintettel. A gyermek ösztönösen bízik az apjában, az anyjában és ösztönösen bízik az Istenben, Jézusban és a Szűzanyában. Ugyanakkor a benső látása tiszta, nem szennyezte be a gonoszság, a kettősség, az élet „hordaléka”, mely megkeményíti a szívet. Tudjuk, hogy a gyerekeknek is van eredeti bűnük, hogy ők is önzőek, de megőriznek egy tisztaságot és egy belső egyszerűséget. De a gyerekek nem diplomaták! Kimondják azt, amit éreznek, kimondják, amit látnak, egyenesen. Sokszor nehéz helyzetbe hozzák a szüleiket, amikor idegenek előtt beszélnek. „Ez nem tetszik, mert ronda!”. Kimondják , amit látnak, hiszen nem kettős személyiségűek, nem tanulták még meg a kettős játék tudományát, amit mi felnőttek sajnos már elsajátítottunk.  Továbbá a gyerekek – a maguk benső egyszerűségében – magukkal hozzák a képességet, hogy adják és fogadják a gyengédséget. A gyengédségnek „hús” szíve van és nem „kőszíve”, ahogy a Biblia mondja (v.ö. Ez 36,26). A gyengédség egy költemény is: „érezni” a dolgokat és az eseményeket, nem pedig úgy kezelni, mint puszta tárgyak, és csak azért használni őket, mert hasznosak… 

Őszintén sírnak, őszintén nevetnek

A gyerekek tudnak nevetni és sírni. Páran közülük, amikor karodba veszed őket, nevetnek. Mások pedig, amikor látják a fehér ruhámat, azt hiszik, hogy orvos vagyok és hozom nekik a „szurit”, az oltást, és sírnak, ösztönösen. A gyerekek ilyenek: nevetnek és sírnak. Két dolog, ami nálunk nagyoknál gyakran „leblokkol” és nem vagyunk többé képesek rá. Sokszor a mosolyunk gépies mosoly lesz, élettelen, mesterséges, bohócmosoly. A gyerekek ellenben ösztönösen nevetnek, és ösztönösen sírnak. Mindig a szívtől függ és gyakran épp a szívünk blokkol le és veszti el a képességét a sírásra-nevetésre. Magunktól kell megkérdezni: Tudok-e spontánul nevetni, frissen, szívből vagy pedig mesterséges a nevetésem? Tudok-e még sírni, vagy pedig elvesztettem a képességem, hogy sírjak? Két emberi kérdés, amire a gyerekek tanítanak bennünket. Ezen okok miatt kéri Jézus a tanítványaitól, hogy „legyenek, miként a gyermekek”, mert az ilyeneké az Isten Országa (v.ö. Mt 18,3; Mc 10,14).

A gyermektelen világ szürke é szomorú

Kedves Testvéreim és Nővéreim, a gyerekek életet hoznak, örvendezést, reménységet, de bajt is. Mert ilyen az élet. Biztosan gondot is okoznak, néha komoly problémákat is; de jobb egy emberi társadalom ilyen problémákkal, mint egy szomorú és szürke közösség, gyermekek nélkül. És amikor azt látjuk, hogy a születési arányszámok tekintetében egy társadalom éppen csak eléri az egy százalékot, akkor elmondhatjuk, hogy az egy szomorú, szürke világ, mert gyermek nélkül maradt.   

(vl)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.