2015-03-18 15:40:00

Bus kanonizuoti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tėvai


„Gerasis Dievulis davė man tėvą ir motiną, kurie labiau verti Dangaus nei žemės“, prieš daugiau kaip šimtą metų parašė Bažnyčios mokytoja, šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresėlė iš Lizjė. Iš tiesų, šventosios tėvai, Liudvikas Martin (1823 - 1894) ir Zelija Guerin (1831 - 1877), iškelti į Altorių garbę 2008 metais, bus įrašyti į šventųjų sąrašą. Taip nusprendė popiežius Pranciškus trečiadienį patvirtindamas Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretą dėl palaimintųjų Liudviko ir Zelijos Martin‘ų kanonizacijos.

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato popiežiui pristatė septynias kitas kongregacijoje svarstomas bylas ir gavęs Šventojo Tėvo sutikimą paskelbė dekretus dėl dviejų vyrų ir penkių moterų herojiškų dorybių pripažinimo. Du vyrai yra italas kunigas iš Neapolio, Pranciškus Gattola ir jėzuitų novicijus iš Bosnijos Hervegovinos, Petras Barbarič. Nuo dabar jie tituluojami Garbingaisiais Dievo tarnais.

Garbingosios Dievo tarnaitės yra penkių tautybių vienuolės ir viena pasaulietė: airė s. Marija Aikenhead; italė s. ir buvusi našlė Elžbieta Baldo; lenkė s. Vincenta (Jadvyga Jaroszewska), ispanė s. Kryžiaus Joana (Vazquez Gutierrez) ir italė pasaulietė, 1970 metais mirusi Marija Uršulė Bussone.

Palaimintųjų ir būsimų šventųjų Liudviko ir Zelijos Martin‘ų gyvenimo šventumas liudija, jog Bažnyčios akyse ir mokyme santuokinė meilė yra kilnus ir tikras šventumo kelias. Jų šeimoje augo iš viso devynios dukros; keturios mirė jaunos, kitos penkios – visos tapo vienuolėmis: viena klarisė ir keturios karmelitės. Teresė, karmelite pasivadinusi Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresėle, buvo jauniausioji. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.