2015-03-17 15:10:00

Popiežius: Būkime gailestingi, neužtrenkime Bažnyčios durų


Antradienio Mišių skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos kalba apie gydantį vandenį, ištekantį iš po šventyklos; Evangelijoje matome Jėzų Jeruzalėje prie Betzatos maudyklės išgydantį raišką žmogų. Popiežius Pranciškus, pradėdamas Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homiliją, pirmiausiai atkreipė dėmesį į abiejuose šios dienos skaitiniuose naudojamą gydančio vandens simbolį. Iš po Dievo šventyklos ištekantis upelis, tampa didele upe ir „kur tik ta upė nutekės, visa... gaus iš jos gyvybę“. Taip pat ir Evangelijoje minimos Betzatos maudyklės vanduo teikia gyvybę, grąžina sveikatą. Jėzus sutinka prie maudyklės gulintį liūdną, galbūt ir kiek aptingusį žmogų, kuris serga jau 38 metus. Jis laukia akimirkos kada sujudės vanduo, tačiau kai tas momentas ateina, neatsiranda kas jį įkeltų į vandenį. Jėzus jį pagydo: sakydamas: „Kelkis ir eik!“ Tačiau, kadangi tai atsitiko šabo dieną, ir pagydytasis, ir Jėzus susilaukia aplinkinių kritikos. Kiek kartų panašūs dalykai kartojasi ir šiandien! – sakė Pranciškus.

Vyras ar moteris, kurie jaučia esą dvasiškai susirgę, liūdni, daug kartų gyvenime suklydę, staiga pajunta, kad sujudo vanduo, pajunta Šventąją Dvasią, išgirsta žodį ir pagalvoja: „Aš noriu ten eiti“. Įsidrąsina ir eina. Tačiau kiek kartų jie pamato prieš juos uždaromas krikščionių bendruomenių duris. „Tu negali. Tu suklydai ir dėl to negali“. Jei nori, gali sekmadienį ateiti į Mišias, tačiau tik būk ir nieko daugiau nedaryk“. Tai ką vienų širdyse sužadina Šventoji Dvasia, kiti krikščionys, su savąja Rašto aiškintojų psichologija, sunaikina.

Man dėl to apmaudu, - sakė Pranciškus. Bažnyčios durys visada turi būti atidarytos. Ji yra Jėzaus namai, o juk Jėzus visada priima. Ne tik priima, bet pats eina žmonių ieškoti, kaip šio žmogaus, apie kurį buvo kalbama šios dienos Evangelijoje. Ir jei žmogus sužeistas, ką Jėzus daro? Bara už tai kad jis susižeidė? Ne. Užsikelia jį ant pečių ir neša. Tai yra gailestingumas. Kai Dievas bara savo tautą, jis sako: „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“. Kas tu esi, kad manai galįs uždaryti duris žmogui norinčiam grįžti pas Dievą, pajutusiam Dvasios impulsą savo širdyje?

Gavėnia tepadeda mums vengti klaidos, kurią padarė tie, kas piktinosi, kad Jėzus pagydė paralitiką nesilaikydamas šabo taisyklių. Melskimės Viešpačiui už kiekvieną iš mūsų ir už visą Bažnyčią, prašykime atsivertimo, tikro atsivertimo į Jėzų, į Jėzaus gailestingumą. Taip bus įvykdyti ir Įstatymo reikalavimai, nes Įstatymas reikalauja mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip save patį, - sakė popiežius Pranciškus baigdamas antradienio ryto Mišių homiliją. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.