2015-03-17 17:36:00

Po atakų prieš krikščionių bažnyčias Pakistane – pyktis ir susirėmimai


Po sekmadienio atakos prieš krikščionis Pakistane, Pundžabo provincijos sostinėje Lahore, krikščionių bendruomenėje kilo daug pykčio. Išpuoliai buvo įvykdyti ketvirtį valandos prieš vidudienį. Savižudžiai sprogdintojai atakavo dvi šalia buvusias bažnyčias, katalikų šv. Jono bažnyčią ir protestantų Kristaus bažnyčią, dar sykį parodydami, kaip yra pasakęs popiežius Pranciškus, krikščionių kraujo ekumenizmą. Tai kruviniausias išpuolis nuo 2013 metų kovo 15 dienos, kai savižudžiai sprogdintojai nusinešė per 80 gyvybių Pešavaro miesto bažnyčioje.

Išpuoliai surengti Juhanabado priemiestyje, kuriame gyvena viena iš didžiausių Pakistane krikščionių kolonijų, virš 100 000 žmonių. Galima priminti, kad šioje šalyje krikščionys sudaro 2 procentų mažumą tarp 180 milijonų gyventojų, daugiausia musulmonų. Jei vieną sprogdintoją pavyko sustabdyti prie katalikų bažnyčios teritorijos vartų, tai kitas prasiveržė iki pat kitos bažnyčios: ten daugiausia aukų, kai kurios buvo suplėšytos į gabalus. Paskutiniais duomenimis, žuvusių skaičius siekia 16, o sužeistų – vaikų ir senų, vyrų ir moterų – 82. Tarp žuvusių yra mažiausiai vienas policininkas ir vienas apsaugininkas, keli musulmonai. Aukų galėjo būti dešimtimis daugiau, jei užpuolikai būtų įžengę į pačias bažnyčias: jose buvo šimtai žmonių. Atsakomybę už ataką prisiėmė viena neseniai susibūrusi ir mažai žinoma talibų grupuotė, pažadėjusi, jog teroristinių išpuolių dar bus.

Pirmoji reakcija buvo žmonių pyktis. Deja, minia surengė mirtiną linčo teismą dviem asmenims, įtariamiems savižudžių sprogdintojų bendrininkams. Po to daugybė žmonių išėjo į gatves manifestuoti, ne vien Lahore, bet ir kituose miestuose, kur gyvena didesnės krikščionių bendruomenės. Lahore manifestantai užblokavo ir žygiavo viena iš pagrindinių miesto gatvių – iš pradžių taikiai, bet kai vienas motociklas įsirėžė į žmones, užmušė kitus du asmenis ir kelis sužeidė, emocijos tapo nebekontroliuojamomis, manifestantai pradėjo mėtyti akmenis į policininkus ir niokoti pasitaikiusius automobilius bei parduotuvių langus. Pasigirdo daug kaltinimų valdžiai ir policijai dėl saugumo trūkumo. Kad viešoji tvarka būtų atstatyta, valdžia įvedė patruliuoti sukarintus dalinius, šiuo metu situacija nurimusi.

Vos po kelių valandų nuo sprogimo sekmadienio vidudienio susitikime maldos ir paguodos žodžius  ištarė popiežius Pranciškus. Atakas pasmerkė Pakistano politiniai lyderiai, taip pat JTO generalinis sekretorius Ban Ki-moon. Didžiosios pakistaniečių musulmonų dalies pažiūras atstovaujanti organizacija „Sunni Ittehad Council - SIC“ paskelbė, jog „Islamas neleidžia pulti religinių mažumų maldos vietų. Islamo valstybė yra atsakinga už mažumų apsaugą. Tie, kurie užpuolė bažnyčias, apjuodino islamą, kuris yra taikos ir meilės tarp žmonių religija“.

Atskira kontraversija kyla dėl minios linčo. Aiškėja, kad bent vienas dviejų nulinčiuotų iš aukų buvo visai nekaltas žmogus, amatininkas, atvažiavęs į kvartalą atlikti užsakytų darbų. Po sprogimų jis bandė skubiai palikti pavojaus zoną, o įtūžusiai miniai tai pasirodė bandymas pabėgti iš nusikaltimo vietos ir ji nebesiklausė jokių paaiškinimų.

Plačiai skaitomo Pakistano dienraščio anglų kalba „Dawn“ vedamajame straipsnyje rašoma, komentuojant krikščionių manifestacijas,  jog „bet koks minios smurtas turi būti pasmerktas“, bet tuo pat metu tai ženklas valstybei apie aštrų stresą ir nepakenčiamą būseną, kurią patiria nemusulmonų bendruomenės. Pakistano valdžia pareiškė, kad patrauks baudžiamojon atsakomybėn linčo teismo autorius. Lahoro seminarijos rektorius t. Innayat Bernard taip pat viešai pasmerkė tiek atakų organizatorius, tiek tuos, kurie vėliau be teismo pasikėsino į žmogaus gyvybę. Krikščionių bendruomenės vyresnieji taip pat pakvietė laikytis vienybės ir ramybės, Pakistano vyskupų konferencijos pirmininko Josepho Couttso pareiškime pabrėžiama visų geros valios žmonių ir visų religijų tikinčiųjų pareiga vienytis prieš smurtą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.