2015-03-17 17:47:00

Indija: protestai ir reikalavimai po senos vienuolės išprievartavimo


Praėjusį savaitgalį Indijoje buvo surengtos protestų akcijos, o katalikų bendruomenių lyderiai ir hierarchai reikalauja valdžios reakcijos po pasibjaurėtino nusikaltimo vakarų Bengalijoje: kovo 13 apie tuzinas nusikaltėlių vidurnaktį įsilaužė į Ranaghato „Jėzaus ir Marijos“ kongregacijos mokyklą, į greta buvusį vienuolyną. Vienas iš nusikaltėlių išprievartavo 75 metų amžiaus vienuolę, kiti apstumdė kitas dvi, pagrobė kompiuterį ir vertingesnius daiktus, rastus grynus pinigus, o tarsi to nepakaktų, išniekino koplyčią, išdraskė Biblijas, išmėtė ir sutrypė konsekruotas Ostijas.

Bombėjaus arkivyskupas kard. Oswald Gracias pranešė, kad kovo 19 d. išniekintoje mokyklos koplyčioje aukos permaldavimo Mišias.

Policija apklausė dešimt asmenų, tačiau dar niekas nebuvo areštuotas, nors, rodos, įkalčių pakanka, įsilaužimas užfiksuotas videokamera.

Valstijoje niekad nieko panašaus nebuvo įvykę, pasakė Kalkutos, esančios vos už 80 kilometrų nuo Ranaghato, arkivyskupas Thomas D'Souza.

Daug katalikų lyderių išreiškė pasipiktinimą teisėsaugos ir valdžios reakcija, kuria bandoma šį epizodą nureikšminti, pavadinti izoliuotu ir, praėjus kelioms paroms, neįstengiant areštuoti nei vieno įtariamojo. Pastarųjų kelerių metų Indijos istorijoje netrūko atvejų, kai prieš krikščionis ar jų turtą buvo surengiami išpuoliai, tačiau atsakingieji nepatraukiami baudžiamojon atsakomybėn, nors kartais ir žinant kas jie tokie. Vienas iš motyvų yra korupcija, tačiau kitas – diskriminacinis nusiteikimas prieš krikščionis, ypač jei jie iš skurdžių sluoksnių. Tarsi smurtas prieš krikščionis būtų labiau suprantamas, pateisinamas ir mažesnis vien todėl, kad jie krikščionys. Šiuo metu šalį valdo induistinė nacionalistinė partija BJR, kurios nariai ne kartą buvo šiurkščiai užsipuolę krikščionis, fiziniais veiksmais ir žodžiais, taip pat ir krikščionių mokyklas ar ligonines: esą tai priverstinio atvertimo priemonės; kad, pavyzdžiui, Motinos Teresės seserų darbas su vargšais tarnauja tam pačiam. Tokia kritika ir panieka verčia katalikų institucijas diskriminacijos taikiniais.

Todėl Indijos vyskupų konferencijos komunikate, kuriuo pasmerkiamas kovo 13 nusikaltimas, kreipiamasi į valstijos valdžią, kad užtikrintų religinių institucijų ir vienuolių saugumą, nesavanaudiškai dirbančių dėl visų gerovės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.