2015-03-17 15:11:00

Ferenc pápa levele a nigériai püspökökhöz: hála, köszönet a bátor helytállásért


Kedden a Vatikánban közzétették azt a levelet, melyet Ferenc pápa március másodiki keltezéssel küldött a nigériai püspöki konferencia tagjainak. A levélben a pápa némely megfontolását osztja meg az afrikai főpásztorokkal a jelenleg megélt helyzettel kapcsolatban.  

Nigéria „Afrika óriása”

Nigériát „Afrika óriásaként” emlegetik, amely ország a maga 160 millió lakosával arra rendeltetett, hogy főszerepet játsszon, és ne is csak a fekete kontinensen, hanem az egész világon – szól a pápa levele. Az utóbbi évek jelentős gazdasági növekedést jegyeztek és nemzetközi szinten is nagy az érdeklődés az ország  természeti kincsei és kereskedelmi lehetőségei iránt. Ma hivatalosan a legnagyobb afrikai gazdaság és  politikai szerepvállalása is jelentős.

Szélsőséges és erőszakos fundamentalizmus

Ezekkel egy időben az országotoknak – folytatódik a pápai levél – számos problémával kell szembenéznie, mint a szélsőségesség és fundamentalizmus erőszakos formái, melyek etnikai, társadalmi és vallási alapon mutatkoznak. Sok nigériait megöltek, megsebesítettek, megcsonkítottak, letartóztattak és mindenüktől megfosztottak: szeretteiktől, földjeiktől, létfenntartási eszközeiktől, méltóságuktól és jogaiktól. Sokan nem tudnak visszatérni otthonaikba. Hívők, keresztények és muzulmánok, tragikus végű sorsban fonódtak össze, olyan emberek kezétől, akik vallásosnak mondják ugyan magukat, de visszaélnek a vallással, felhasználva azt saját ideológiai céljaikra, saját hatalmaskodásuk és a gyilkolás javára.

Imádságomban hordozlak benneteket

A közelségemről akarlak biztosítani benneteket, szól Ferenc pápa levele, akik szenvedtek. Minden nap az imádságomban hordozlak benneteket és Jézus szavait ismétlem: „békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”. Ez a béke, mint tudjátok, nem a konfliktus-mentességet jelenti, hanem a béke számunkra egy adomány, mely a magasságból jön: Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme. Csak az, aki a szívében hordozza Krisztus békéjét, mint látóhatárt és életstílust, válhat a béke építőmesterévé.  Másfelől a béke mindennapi bátor és hiteles elköteleződést jelent a kiengesztelődés javára, a megosztás, a párbeszéd építése érdekében, a gyengék és kirekesztettek védelmében.  

Köszönet a helytállásért

Ferenc pápa a levelében hálás köszönetet mond a nigériai főpásztoroknak, hogy megannyi nehézség és próbatétel közepette a helyi egyház meg nem szűnően tesz tanúságot a befogadás, az irgalom és a megbocsátás jegyében. Ahogy a papok, szerzetesek és szerzetesnők, a katekéták nem hagyták el a nyájukat, hanem szolgálatban maradtak! Szeretném kifejezésre juttatni a közelségemet irántuk!

A pápa hálát ad minden nigériai személynek, bármilyen társadalmi, kulturális vagy vallási rétegből is származzon, mindazért az elkötelezettségéért, mellyel az erőszak valamennyi formájával szemben helytáll.

Ferenc pápa a levele végén állhatatosságra buzdítja a nigériai híveket, elbátortalanodás nélkül járjanak továbbra is a béke útján. Legyetek az áldozatok mellett! Segítsétek a szegényeket! Neveljétek a fiatalokat! Mozdítsátok elő az igazabb és szolidárisabb társadalmat!

Végül a pápa szívből áldását adta rájuk, Szűz Mária, Afrika Királynőjének a közbenjárását kérve.  

(vl)

     
All the contents on this site are copyrighted ©.