2015-03-16 14:31:00

Ferenc pápa reggeli homíliája: Isten szerelmes belénk, rólunk álmodik


Ferenc pápa hétfőn reggel a Szent Márta házban tartott szentmise homíliájában az emberbe beleszerető Istenről szólt, aki velünk álmodik, amit egy teológus sem tudna megmagyarázni.

A második teremtés szépsége

A pápa a beszédében Izajás próféta olvasmányából indult ki, aki által az Isten „új eget és új földet ígér”, de amikor Isten második teremtéséről van szó, az még az elsőnél is „csodálatosabb”. Az Úr ugyanis „újjáalkotja” a bűn által megrongált világot „Jézus Krisztusban”, benne újít meg mindent, és Isten kinyilvánítja végtelen örömét.  

Az Istennek vannak álmai rólunk

Azt találjuk – mondta a pápa –  hogy az Úr végtelenül lelkes, örömről beszél és így szól: „Örömöm lelem a népemben”. Az Úr arra gondol, amit majd csinál, mert ő maga lesz együtt örvendezésben a népével. És mintha álma lenne az Úrnak! Az Úr álmodik, megvannak a maga álmai rólunk – szólt ihletetten Ferenc pápa, mintegy a próféta nevében. Óh milyen szép is lesz, amikor együtt leszünk, amikor az egyik, a másik és a többi is mind együtt jár. De élvezni fogom azt a pillanatot! Hogy egy példát mondjak, ami segíthet nekünk,  mintha egy lány a vőlegényére gondolna: Ha majd együtt leszünk, amikor házasodunk…” Az Isten álma”.

Az Isten mint egy szerelmes…

„Isten mindannyiunkra gondol, jót gondol rólunk és szeret minket – folytatta a pápa a reggeli homíliáját. Örömről álmodik, aminek majd részese lesz. Ezért akar bennünket újjá-teremteni, új szívet adni, ezért teremti újjá a szívünket, hogy győzelemre vigye az örömet”.

Gondoltatok ti erre? Az Úrnak álma van rólam! Gondol rám! Eszébe jutok neki és a szívében vagyok! Az Úr képes arra, hogy megváltoztassa az életemet! Annyi terve van! – állapította meg a pápa. Építünk egy házat, szőlőt ültetünk, együtt eszünk…, mindez persze álom, csak a szerelemesek csinálnak így. Itt azonban az Úr lesz szerelmes a népébe. Amikor azt mondja neki, a népének: Én téged nem azért választottalak, mert erős, nagy és hatalmas vagy. Én éppen azért választottalak, mert a legkisebb vagy. Akár azt is mondhatod: a legnyomorúságosabb vagyok mindenkinél! De én téged választottalak. És ez a szeretet!”.  

Ezt még egy teológus sem tudja megmagyarázni

Az Isten szerelmes belénk – ismételte meg a pápa az alapgondolatát az evangélium összefüggésében, mely a kafarnaumi királyi tisztviselő fiának a meggyógyításáról szól (Jn 4,43-54).

„Azt hiszem, nincs egyetlen teológus sem, aki meg tudná magyarázni ezt: mert nem lehet megmagyarázni. Erről csak gondolkodhatunk, ezt megérezhetjük és sírhatunk miatta. Örömkönnyekkel. Az Úr meg tud változtatni minket! De mit is kell csinálnom? Hinni! Hinni, hogy az Úr képes engem megváltoztatni, hogy az Úr hatalmas.

A hit helyet csinál Isten szeretetének

Ahogyan az az ember tette az evangéliumban, akinek beteg volt a gyermeke. Uram, gyere, mielőtt ez a gyerek meghalna! Menj, a te fiad él! Az az ember hitt Jézus szavának és útnak indult. Hitt. Hitte, hogy Jézusnak hatalma van megváltoztatni a fia egészségét. És győzött. A hit helyet csinál Isten szeretetének, de nem nagyhatalmú valakinek, hanem annak, aki szeret engem, aki belém szeretett és aki velem álmodik. Ez a hit. Helyet teremteni az Úrnak, hogy jöjjön el és változtasson meg engem” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmiséjén.

(vl)   
All the contents on this site are copyrighted ©.