2015-03-16 13:20:00

A pápa a bosznia-hercegovinai püspökökhöz: törekedni kell a szeretetközösségre


Ezekben a napokban végzik ad limina látogatásukat a balkáni ország főpásztorai a Vatikánban. Ferenc pápa hétfőn fogadta a hat püspököt. Beszédében kiemelte az elvándorlás, a multikulturális és sok etnikumú társadalom problémáit, a püspöki szolgálat dimenzióit, a papság és a szerzetesek viszonyát, végül a Péter székével való szeretetközösséget. Közelgő szarajevói látogatása kapcsán biztosította az egyház szeretetéről, figyelméről és közelségéről őket, akik számos vértanú és hitvalló örökösei. Az ország szenvedéssel teli történelme során e személyek megőrizték az élő hitet.

Minden erejükkel segítsék a gyengéket

A bosznia-hercegovinai püspökök szívükön viselik az elvándorlás problémáját, amely a munkalehetőségek hiányából, a családok instabilitásából, a közelmúltbeli konfliktusból származó egyéni és közösségi szintű sebek fájdalmából származik. A pápa és az egyház velük van az imában és a gyakorlati támogatás terén, amelyet a püspöki konferencia programjainak nyújtanak az ott élők megkülönböztetés nélküli megsegítésére. Minden erejükkel segítsék a gyengéket, akik szeretnének szülőföldjükön maradni. A hit balzsamától áthatva és a püspökök példájából és hithirdetéséből a közösségek erőt meríthetnek, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a jó iránt.

A keresztény közösség legyen nyitott

A multikulturális és sok etnikumú társadalom kapcsán a pápa azt a tanácsot adta a püspököknek, hogy szívüket mindig tárják szélesre és fogadjanak be mindenkit. A keresztény közösség arra kapott meghívást, hogy legyen nyitott, nem zárkózhat be saját nemes hagyományaiba. Buzdított olyan kezdeményezések indítására, amelyek növelik az egyház jelenlétét liturgiai terein kívül, felvállalva fantáziadúsan minden más lépést, amely hatással lehet a társadalomra elhozva az Evangélium friss lelkületét. A főpásztorok mozdítsák elő a szilárd társadalmi pasztorációt a hívek, különösen is a fiatalok tekintetében, hogy lelkiismeretüket formálva az ország újjáépítésének főszereplőivé és felelőseivé váljanak, ne csak azt várják, hogy mit kaphatnak. Ebben a tevékenységben hasznukra lehet az egyház társadalmi tanítása.

Fejezzék ki atyai gondoskodásukat a rájuk bízott nép iránt

A Szentatya ezután kiemelte a püspökök szolgálatának pasztorális, ökumenikus és vallásközi dimenzióját. Tevékenységük során fejezzék ki atyai gondoskodásukat a rájuk bízott nép iránt. Tegyenek tanúságot nyíltan és őszintén Krisztushoz tartozásukról. A papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek, akik szoros kapcsolatban élnek a különböző vallási hagyományokhoz tartozó állampolgárokkal értékes tanácsokkal szolgálhatnak a püspököknek e csoportokhoz viszonyulás terén.

Krisztus országát szolgáljuk

A pápa ezt követően érintette a papság és a szerzetesek viszonyát. Saját tapasztalatából ismeri e kapcsolatok összetettségét, ahogy a különböző karizmák összehangolásának nehézségét is. A papi mivolt e két dimenziójában a legfontosabb dolog, hogy mindig ugyanazt a küldetést kövessük: Krisztus országát szolgáljuk. Az ország összetett történelmére utalva a pápa emlékeztette a püspököket, hogy szeretetközösségben vannak Péter utódával egy határvidéken is. Még ha ez a szeretetközösség időnként nem is tökéletes, akkor is kitartóan törekedni kell rá minden szinten, túl minden egyéni sajátosságon – hangsúlyozta Ferenc pápa az ad limina látogatást végző bosznia-hercegovinai püspököknek.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.