2015-03-14 15:22:00

Popiežius: remdamiesi Kristumi eikite link pasaulio periferijų


Šeštadienį popiežius susitiko su penkiasdešimtmetį švenčiančios bendruomenės „Seguimi“ nariais. Popiežius priminė Vatikano II Susirinkimo metu gimusios asociacijos pradžią. Bendruomenė,  kurios pavadinimas reiškia „Sek paskui mane“,  iš magisteriumo sėmėsi įkvėpimo gyventi „Evangelija be nuolaidų“, o gyvavimo formule pasirinko moto „Gyvasis Jėzus Kristus yra  bendruomenės „Seguimi“ centras“. Šventasis Tėvas paragino kasdien remtis šia nuostata, tai yra koncentruotis ne ties savimi, o gyvenimo centru laikyti gyvąjį Jėzų. Dažnai Bažnyčioje įsivaizduojame esą geri krikščionys, nes vykdome gerai organizuotą socialinę veiklą ir darome artimo meilės darbus. Tai geri dalykai, tačiau turime nepamiršti, kad nešanti gyvenimą ir perkeičianti širdis limfa yra Šventoji Dvasia. Leiskitės, kad Viešpats užimtų centrinę vietą jūsų širdyse ir darbuose, - ragino popiežius, pridurdamas, kad išlikdami tvirtai susivieniję su Juo, kaip vynmedžio šakelės prisitvirtinę prie vynmedžio (plg. Jn 15, 1-9), bendruomenės nariai galės eiti link pasaulio periferijų.

Asociacijos nuostatos, numatančios aiškius tikslus pasauliečiams yra ypatingas būdas įkūnyti Evangeliją. Tai forma, kurią galima įgyvendinti pasaulietiškumo ir laisvės kontekste, - sakė popiežius, paskatindamas išlaikyti ir su kūrybingumu, optimizmu, džiaugsmu, drąsa einant prieš srovę plėtoti šią  brolišką bendrystę, keitimąsi dovanomis, kurios skirtos visų žmogiškam ir krikščioniškam augimui.

Būkite budrūs dvasiniame kelyje, padėkite vieni kitiems gyventi abipuse artimo meile, ginančia nuo individualistinio egoizmo, būkite tikri Evangelijos liudytojai, kvietė popiežius Pranciškus, paraginęs asociacijos „Seguimi“ dalyvius būti pirmųjų linijų pasauliečiais, jaustis aktyvia Bažnyčios misijos dalimi, išgyventi savo pasaulietiškumą pasišvenčiant žemiškajai tikrovei: šeimai, profesijai, socialiniam gyvenimui, kartu su kitais kurti geresnį pasaulį.

Septintajame dešimtmetyje įkurta pasauliečių bendruomenė „Seguimi“, popiežiškųjų  teisių tarptautinis judėjimas, skatinantis žmogiškąjį ir krikščioniškąjį ugdymą, šiandien vienija apie 800 narių visame pasaulyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.