2015-03-14 16:52:00

Kard. Parolin vizitas Baltarusijoje: „Dievas palaiko Abelio pusę“


„Šventojo Sosto diplomatija pasirengusi tarnauti daugybei Abelių, kuriuos tiek daug Kainų vis dar žudo“ ir ji „primena, kad Dievas palaiko Abelio pusę, kad rūpintis kitais yra pareiga“. Taip sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vizito Baltarusijoje metu. Minske jis susitiko su Baltarusijos vyskupais, valdžia.

Penktadienį kardinolas Parolin pašventino pirmąjį apaštalinės nunciatūros akmenį, vėliau dalyvavo susitikime, kurį surengė apaštalinis nuncijus arkivysk. Claudio Gugerotti popiežiaus Pranciškaus antrųjų išrinkimo metinių proga. Kardinolas pažymėjo, kad kai statomi namai, reiškia, kad toje žemėje norima įsirengti nuolatinį būstą. Tad taip Šventasis Sostas nori išreikšti savo draugystę baltarusiams, paliudyti savo artumą, dalyvavimą jų kuklioje, tačiau žmogiškomis dorybėmis ir tikėjimu turtingoje istorijoje, solidarumą kančioms, palaikyti viltį apie taikią ateitį. Įleisti gilesnes šaknis į šią žemę reiškia įsipareigoti tautai, tarnauti kiekvieno žmogaus orumui, pažymėjo kardinolas. Jis išreiškė Šventojo Sosto padėką Baltarusijos valdžiai, kuri nenustoja dėti pastangų, kad būtų nutrauktas konfliktas kaimyninėje Ukrainoje. 

Šeštadienį kardinolas susitiko su vyskupais Minsko Švč. Mergelės Marijos katedroje. Jis pagyrė Baltarusijos Bažnyčią, kuri prisikėlė, yra skaitlinga ir pilna entuziazmo, nors atrodė, kad sovietmečiu ją sunaikins ateistų ideologija. Tad ne be reikalo popiežius Pranciškus, sužinojęs apie ypatingus dvasinio ir materialaus Bažnyčios atkūrimo darbus, panoro padovanoti tris jaunus naujus vyskupus, taip beveik padidindamas vyskupų skaičių, pažymėjo Vatikano valstybės sekretorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.