2015-03-14 16:00:00

Apie neeilinį jubiliejų – Šventuosius Gailestingumo metus


Penktadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje vadovaudamas atgailos pamaldoms, kuriomis buvo pradėta antrą kartą švenčiama maldos iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“, popiežius Pranciškus pranešė apie skelbiamą neeilinį jubiliejų – Šventuosius Gailestingumo metus. Jie prasidės šių metų gruodžio 8 d. Bažnyčiai švenčiant Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę ir tą dieną taip pat minint Vatikano II Susirinkimo uždarymo 50-ąsias metines, ir užsibaigs 2016 m. lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus sekmadienį. Popiežius taip pat pranešė, kad visus organizacinius būsimojo jubiliejaus reikalus tvarkys Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba.

Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba informuoja, kad oficiali Jubiliejaus skelbimo bulė bus iškilmingai perskaityta prie Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų šių metų balandžio 12-ąją, Antrąjį Velykų sekmadienį, tai yra tą dieną, kurią minima ir šv. Jono Pauliaus II įvesta Gailestingumo šventė.

Kaip pats popiežius Pranciškus sakė penktadienio vakarą pranešdamas apie būsimus Šventuosius metus, šių neeilinių jubiliejinių metų skelbimu jis nori iškelti Dievo gailestingumą į viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenės dėmesio centrą. Dievo gailestingumas yra labai dažna tema Pranciškaus mokyme, pradedant jo pirmuoju oficialu dokumentu – apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ ir baigiant labai dažnais mastymais apie Dievo gailestingumą jo beveik kasdien sakomose rytinių Mišių homilijose.

Iškeldamas Dievo gailestingumą į Bažnyčios dėmesio centrą, būsimam minėjimui popiežius nusprendė suteikti pačią iškilmingiausią formą – skelbia ne šiaip proginius metus, bet visos Bažnyčios jubiliejų.

Bažnyčios švenčiami jubiliejai istoriškai kildinami iš Senojo Testamento laikų Izraelio tautos tradicijos kas 50 metų švęsti jubiliejinius metus, kuriais buvo atstatoma Dievo išrinktos tautos narių lygybė, dovanojamos skolos. Pirmasis bažnytinis jubiliejus buvo švenčiamas 1300 m.  ir juo buvo pažymimos Dievo Įsikūnijimo ir Jėzaus gimimo 1300-osios metinės. Nuo 1475 m. jubiliejai minimi kas 25 metai, kad juos galėtų dalyvauti kiekvienos kartos žmonės. Tokių jubiliejų jau buvo 26, paskutinis buvo švenčiamas 2000 m. 1933 m. ir 1983 m. buvo švenčiami neeiliniai Išganymo jubiliejai, mint 1900-ąsias ir 1950-ąsias Kritaus mirties ir prisikėlimo metines. Dabar popiežius Pranciškus skelbdamas naują neeilinį jubiliejų, skirtą Dievo gailestingumui, susieja jį su didžiojo dabartinių laikų Bažnyčios gyvenimo įvykio – Vatikano II Susirinkimo 50-osiomis metinėmis.

Kaip ir švenčiant ankstesnius jubiliejus, jis prasidės Šventųjų durų atidarymu Šv. Petro ir kitose trijose didžiosiose Romos bazilikose. Šventosios durys tai pagrindinis jubiliejinių metų simbolis – tai tarsi vartai, pro kuriuos veda kelias į išganymą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.