2015-03-14 15:04:00

A pápa az olasz katolikus nevelőkhöz: szeressék még jobban a problémás diákokat


70. évfordulóját ünnepli az olasz katolikus tanárok, vezetők, nevelők szövetsége (UCIIM) és ebből az alkalomból Ferenc pápa fogadta a szervezet közel kétezer tagját a vatikáni VI. Pál teremben. Elismerését fejezte ki tevékenységükért és beszédében arra buzdította őket, hogy kötelezzék el magukat a nehézsorsú diákok, az iskola perifériái mellett. Nagy nevelőket állított eléjük, és kérte, hogy legyenek nyitottak a jövőre illetve, hogy tegyenek tanúságot életükkel és adjanak reményt.

A tanítás komoly elkötelezettség, amelyet csak érett és kiegyensúlyozott személy vállalhat fel. A szervezet alapítására utalva, Ferenc pápa felidézte, hogy 1944-ben Gesualdo Nosengo professzor, hitoktató érzett rá annak szükségességére, hogy egybegyűjtse a katolikus hitben osztozó és ennek szellemében az iskolában dolgozó tanárokat. Azóta a szövetség hozzájárult az iskolareformhoz és új nemzedékek neveléséhez.

A fiatalok találjanak pozitív viszonyítási pontot az iskolában

Az iskola nemcsak hiteles és színvonalas oktatásról szól, hanem az emberi kapcsolatokról is, a befogadásról, a jószándékról, amelyet megkülönböztetés nélkül mindenkinek biztosítani kell. A szervezet segítse elő egy helyes iskola-felfogás kialakítását a társadalomban, amelyet időnként elhomályosítanak leszűkített álláspontok. A tanárok szeressék még jobban a „problémás” diákokat, akik nem akarnak tanulni, akik hátrányos helyzetben vannak, vagy fogyatékkal élnek, esetleg külföldiek, amely nagy kihívást jelent ma az iskolának. Fontos, hogy a mai társadalomban, amely nehezen talál viszonyítási pontokat, a fiatalok pozitív viszonyítási pontot találjanak az iskolában. Akkor válhat ilyenné az iskola, ha a tanárok értelmet tudnak adni az intézménynek, a tanulásnak, a kultúrának anélkül, hogy a technikai tudás átadására szűkítenék azt le. Építsenek ki nevelési kapcsolatot minden diákkal, hogy érezzék: befogadásra leltek, hogy szeretik őket úgy, ahogy vannak korlátaikkal és képességeikkel együtt. Ezen a téren a szervezet feladata nagyon fontos.

Hiteles nevelőkre van szükség

A nagy nevelők példái közül a pápa kiemelte Don Bosco-t, akinek megemlékezett születésének 200. évfordulójáról. Az iskolának attól függetlenül, hogy állami vagy magán kezelésben van, hiteles nevelőkre van szüksége, akik tanúságot tesznek érett és átfogó emberségről. A szervezet legyen nyitott a jövő felé, az új nemzedékeknek közvetítse a tudás és az értékek örökségét. A didaktikai szaktudást is frissíteni kell az új technológiák tükrében. A tanítás nem pusztán munka, hanem egy kapcsolat, amelyben a tanár egész személyével részt vesz, hogy nevelési feladatát betöltse. Végül Ferenc pápa arra buzdította az olasz katolikus nevelőket, hogy újítsák meg lelkesedésüket az ember iránt annak képzési folyamatában és legyenek a remény tanúságtevői életükkel.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.