2015-03-13 17:51:00

Popiežius Pranciškus skelbia Šventuosius Gailestingumo metus


Penktadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus pradėjo atgailos pamaldas „24 valandos Viešpačiui“ ir šia proga sakytoje homilijoje pranešė apie skelbiamus Šventuosius Gailestingumo metus, kurie prasidės šių metų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją, ir bus švenčiami iki ateinančių metų Kristaus Karaliaus iškilmės, 2016 m. lapkričio 20 d.

Taip pat ir šiemet, prieš Ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, susirinkome kartu dalyvauti atgailos liturgijoje, - kreipėsi Pranciškus į penktadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje prasidėjusių pamaldų dalyvius. Susirinkome čionai, kaip ir daugybė krikščionių visame pasaulyje, priėmusių kvietimą švęsti šią akimirką kaip Viešpaties gerumo ženklą. Susitaikinimo sakramente mes su pasitikėjimu prisiartiname prie Tėvo, kad gautume patikinimą, kad jis mums tikrai atleidžia. Jis tikrai apstus gailestingumo ir jo gausa jis apdovanoja visus kas pas jį atbėga su atvira širdimi.

Apie tai kalbama ir šį vakarą skaitytoje Evangelijoje apie Jėzaus apsilankymą fariziejaus namuose ir atgailaujančiai nusidėjėlei suteiktą nuodėmių atkleidimą. Komentuodamas šį evangelisto Luko aprašytą įvykį, popiežius sakė, kad Jėzus mus visus ragina niekada nesitenkinti tuo, kas matoma tik išorėje, bet visada žiūrėti į širdį. Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai.

Brangieji broliai ir seserys, - kalbėjo Pranciškus, - aš dažnai galvojau ką daryti, kad būtų labiau regima Bažnyčios kaip gailestingumo liudytojos misija. Tai kelias, kuris prasideda dvasios atsivertimu. Dėl to nusprendžiau paskelbti nepaprastąjį Jubiliejų, kurio centre būtų Dievo gailestingumas. Tai bus Šventieji Gailestingumo metai. Juos švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36).

Šventieji metai prasidės šiemetinės Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną ir pasibaigs, 2016 lapkričio 20, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo sekmadienį. Jis yra gyvas Tėvo gailestingumo veidas.

Šventasis Tėvas taip pat pranešė, kad visais skelbiamų Šventųjų metų organizaciniais reikalais rūpinsis Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba.

Popiežiui baigus homiliją prasidėjo Susitaikinimo apeigos. Po visuotinio nuodėmių išpažinimo ir „Tėve mūsų“, pamaldų dalyviai galėjo individualiai eiti išpažinties. Šv. Petro bazilikoje išpažinčių klausė 48 kunigai, įprastiniai bazilikos nuodėmklausiai ir kunigai iš Romos vienuolių bendruomenių. Išpažinčių klausė ir popiežius Pranciškus, prieš tai pats atlikęs išpažintį.

Atgailos pamaldos „24 valandos Viešpačiui“ visą naktį ir dieną tęsiamos keliose kitose Romos bažnyčioje. Pamaldų uždarymui Romos Šv. Dvasios bažnyčioje, kuri yra ir Romos vyskupijos Dievo gailestingumo šventovė, šeštadienio pavakare vadovaus Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos primininkas arkivysk. Rino Fisichella.

Į popiežiaus Pranciškaus kvietimą taip pat ir šiemet švęsti atgailos pamaldas „24 valandos Viešpačiui“ atsiliepė vyskupijos visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Šia proga Lietuvoje bažnyčios atviros Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Liškiavoje. Ypatinga vieta šia parą yra Vilniaus Gailestingumo šventovė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.