2015-03-13 13:12:00

A pápa köszöntötte a koreai hívőket: vértanúk gyermekei vagytok


A vatikáni bazilikában csütörtökön délután 5 órakor a koreai püspökök ad limina látogatásuk alkalmából hálaadó szentmisét mutattak be a pápa koreai látogatásáért és a koreai vértanúk boldoggá avatásáért. A szertartáson közel 400 koreai vett részt: közöttük volt a 33 tagú ad limina küldöttség, amelyből 26 püspök, valamint 130 Rómában tanuló koreai pap, 100 koreai szerzetesnő, akik Rómában végeznek szolgálatot, továbbá a világi hívők 120 fős küldöttsége, akik közül 80-an Koreából érkeztek. A szentmisét Igino Kim érsek, a koreai püspöki konferencia elnöke mutatta be. A szertartás kezdete előtt Ferenc pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte az egybegyűlt koreai közösséget.

Örömmel idézte fel koreai látogatását, amelyet szívében őriz. A püspököktől kérte, hogy visszatérve hazájukba a nem katolikusoknak is adják át üdvözletét, mert olyan népet ismert meg bennük, amely épülésére szolgált. A Szentatya két dologra emlékeztette a jelenlévőket: a világiakra és a vértanúkra.

A koreai helyi egyházat a világiak vitték előre két évszázadon keresztül

A világiak kapcsán hangsúlyozta: a koreai helyi egyházat a világiak vitték előre két évszázadon keresztül. Segíteni kell tehát őket, hogy tudatában legyenek ennek a felelősségüknek. Ezt a dicső történelmet örökölték. Legyenek tehát bátrak, ahogy az első keresztények volt az országban! – buzdított Ferenc pápa.

Legyetek éberek, mert az ördög ravasz!

A koreai helyi egyházat a vértanúk vére áztatta. Ne hátráljatok meg! Óvakodjatok a „vallási jóléttől”. Legyetek éberek, mert az ördög ravasz! – figyelmeztetett a pápa. Egy történettel adott magyarázatot felhívására. A japán keresztények üldöztetésére utalt, akiket nagyon megkínoztak, börtönbe zártak, majd egy hónappal az ítélet előtt egy szép házban helyeztek el, ahol nagyon jól tartották őket, jólétben éltek. Miért tették ezt? Hogy meggyengítsék hitüket, hogy örömet találjanak a jólétben és hitük megtagadására buzdították őket. És ők engedtek nekik, mert elgyengültek, míg a többiek küzdöttek a legvégsőkig és életüket áldozták hitükért. Ez megtörténhet veletek is.

Mondjatok nemet a vallási jólétre!

Ha nem a hit erejével, lelkesedésével, a Jézus Krisztus iránti szeretettel haladtok előre, „rózsavízzé” váltok, hitetek elfogy. Az ördög ravasz, elveszi erőtöket felajánlva nektek a „vallási jólétet”. Ne feledjétek, hogy vértanúk gyermekei vagytok, és az apostoli lelkesedés nem lehet alku tárgya! – figyelmeztetett Ferenc pápa. Vértanúk egyháza vagytok és ez ígéret egész Ázsia számára. Haladjatok előre! Ne adjátok fel! Maradjatok távol a vallási nagyvilágiságtól, a könnyű katolikusságtól, amelyből hiányzik a lelkesedés! Mondjatok nemet a vallási jólétre! Szeressétek Krisztust, Krisztus keresztjét és saját történelmeteket! – zárta köszöntő szavait Ferenc pápa a koreai hívekhez a Szent Péter bazilikában.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.