2015-03-12 15:32:00

Nincs olyan bűn, amelyet Isten ne bocsátana meg – mondta a pápa a papoknak


A gyónás ne legyen kínzás vagy kemény kihallgatás, hanem felszabadító találkozás, amely megmutatja Isten végtelen irgalmasságát. A pápa csütörtökön délben fogadta az Apostoli Penitenciária belső fórumáról szervezett 26. konferencia résztvevőit. A találkozó célja, hogy az új papokat segítse a kiengesztelődés szentségének helyes kiszolgáltatásában. A március 9-13. közötti tanácskozáson megvitatták a bűnbánat szentsége megfelelő kiszolgáltatásának kérdését és annak kánonjogi, morális, liturgikus és pasztorális aspektusait, továbbá a bűnbánó kötelezettségeit és jogait.

A gyónás Isten gyengédségének helye

A szentségek Isten emberek iránti gyengédségének helyei, annak a konkrét módja, hogy megöleljen bennünket szégyenkezésünk és korlátaink éreztetése nélkül. A gyónás hatékonyan jelenvalóvá teszi Isten irgalmas arcát. Sose feledjük el mint bűnbánók vagy gyóntatók, hogy nem létezik olyan bűn, amelyet Isten ne bocsátana meg. Isten e csodálatos ajándéka kapcsán, ami a gyónás, Ferenc pápa három iránymutatást adott a gyóntatóknak: először is, hogy ezt a szentséget az irgalmasságra nevelés eszközeként éljék meg; a gyóntatók hagyják, hogy a kiengesztelődés szentsége nevelje őket; illetve hogy amikor a hívek szentségi gyónását hallgatják, belső tekintetükkel forduljanak mindig az ég, a természetfeletti felé.

A hívő a szív boldogságával távozzon a gyóntatószékből

A gyónás ne legyen kínzás, hanem mindenki boldogsággal a szívében jöjjön ki a gyóntatószékből, reménytől ragyogó arccal, mégha a megtérés és az abból származó öröm könnyeitől áztatott szemmel is (vö. Evangelii gaudium 44.). Ez a szentség a bűnbánó minden cselekedetével együtt sem jelenti azt, hogy súlyos, zavaró és tolakodó kihallgatássá kell váljon. Éppen ellenkezőleg. Legyen felszabadító és emberségben gazdag találkozás, amely magában foglalja az elkövetett rossz helyrehozásának, amennyiben lehetséges, jogos elkötelezettségét is. Így a hívő hívást érez majd arra, hogy gyakrabban gyónjon és megtanulja a legjobb módon végezni azt, a lélek finomságával, amely jót tesz a gyóntató szívének is.

Az irgalmas gyóntató meghallgatja a bűnbánót, megbocsátja vétkét és elkíséri a megtérés útján

A túlságosan elnéző és a túl szigorú gyóntató sem irgalmas – figyelmeztetett a pápa. Egyik sem testvérként tekint a bűnbánóra, nem fogja kézen és kíséri el a megtérés útján! Az irgalmas gyóntató ellenben meghallgatja a bűnbánót, megbocsátja vétkét, kézen fogja és elkíséri, hogy a megtérés, amely elkezdődött ezen a napon, kitartóan folytatódjon … Vállára veszi azt, mint a Jó Pásztor, aki elmegy és megkeresi az eltévedt bárányt és vállára veszi azt.

A papok hagyják, hogy a kiengesztelődés szentsége nevelje őket

A pápa arra hívta a papokat: hagyják, hogy a kiengesztelődés szentsége nevelje őket. Hányszor előfordul, hogy építő jellegű gyónásokat hallunk! Mennyit tanulhatunk testvéreink megtéréséből és bűnbánatából! – jegyezte meg a Szentatya. Arra ösztönöz bennünket, hogy mi is lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk.

Vessük le sarunkat a másik ember szent földje előtt

A pápa harmadik javaslata a papoknak, hogy mindig szögezzék belső tekintetüket az égre, a természetfelettire, amikor gyóntatnak, annak tudatában, hogy nem saját érdemeik miatt kerültek e szolgálat végzésének helyére, hanem Isten kegyelméből. Isten irgalmának köszönhetően vagyunk az irgalmasság kiszolgáltatói – hangsúlyozta Ferenc pápa. Alázatos, befogadó és irgalmas tekintettel forduljunk hát a gyónást végző felé. A legnagyobb bűnt elkövetett személy is, aki Isten elé lép, hogy bocsánatot kérjen, „szent föld” és én, akinek Isten nevében meg kell bocsátanom neki, még nála is csúnyább dolgokat tudok megtenni. Minden bűnbánó hívő, aki belép a gyóntatófülkébe elkötelezettséggel, gonddal és lelkipásztori figyelemmel megművelendő „szent föld”.

Ferenc pápa végül a nagyböjti időben arra hívta a papokat, hogy nagylelkűen szenteljék magukat a gyónások meghallgatásának.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.