2015-03-12 13:46:00

Ferenc pápa homíliája a Szent Márta házban: Isten sír a kemény szív miatt


Ferenc pápa csütörtökön a Szent Márta ház kápolnájában tartott reggeli szentmise homíliájában a „keresztény emberről szólt, aki számára nem létezik kompromisszum: vagy megengedi, hogy az Isten megérintse őt az irgalmával, ahogy azt a próféták és a szentek tették, vagy képmutatóvá válik”.

Először a prófétákon, majd a szenteken keresztül építette Isten a kapcsolatát az emberekkel. A kiválasztottak kiválósága, tanításai és cselekedetei ellenére is, az üdvösség története sok álszentséggel és hűtlenséggel van kikövezve.

Isten sír a kemény szív miatt

Jeremiás próféta szavait hallgatva Ferenc pápa megérezte „Isten keserűségét” népének a magatartása miatt. Jóllehet a választott nép mindent megkapott az Istentől, mégsem hallgatott rá, és viszonzásképpen Isten csak rossz dolgokat kapott: „a hűség eltűnt, ti már nem vagytok egy hűséges nép” – magyarázta Ferenc pápa. „Ez az Isten története. Úgy látszik, hogy az Isten sír. Annyira szerettelek téged, neked adtam mindent, és te…? Te ellenem vagy. Ahogy Jézus, Jeruzsálemre tekintett, és sírt. Mert az ő szívében ott volt ennek a hűtlenségnek az egész története. A magunk akaratát tesszük, a keményszívűség útjára lépünk és az Isten Szava már nem lép be oda. A nép eltávolodik tőle. A mi személyes történetünk is hasonló lehet ehhez” – figyelmeztet bennünket Ferenc pápa. A nagyböjti időszak mai napján éppen ezért megkérdezhetjük magunktól: „Uram, hallgatok-e a te hangodra, vagy pedig teszem azt, amit akarok, ami nekem tetszik?”

Az eretnekektől a szentekig

Az evangéliumban a megszállott meggyógyításának a története kapcsán Ferenc pápa szintén „a vádaskodó törvénytudók keményszívűségét” hangsúlyozta: „Te démonokat űzöl, a démonok nevében. Te egy megszállott varázsló vagy – mondták neki. Ez egy jellemző kifogása a törvénytudóknak, akik azt hiszik, hogy az életet törvények szabályozzák, persze azok, amiket ők csináltak”.

„Ez megtörtént az egyházban is – folytatta a pápa. Gondoljunk csak Jeanne d’Arc-ra, aki ma már szent! Szegény, megégették! Ezek a törvénytudók égették meg elevenen, mert azt mondták róla, hogy eretnek. A doktorok, a törvénytudók azonban tudták a biztos tanítást, ezek a farizeusok, akik eltávolodtak Isten szeretetétől. Egy közelebbi korból, gondoljunk csak Boldog Rosminire. Az összes könyvét indexre tették. Senki nem olvashatta, bűn volt azokat olvasni. Ma boldog! Isten mindig szerette a népét, ezért küldött prófétákat és az egyházba szenteket, akik előre viszik az egyházat. Ők nem hatalmasok, nem képmutatók, de szentek!

Nincs középút!

„A szentek azok – folytatta a pápa – akik hagyják, hogy az Isten irgalma megérintse őket. Éppen ezért értenek meg annyi nyomorúságot, és ennek ellenére a nép mellett maradnak. Nem vetik meg a népet!”         

Jézus mondja: „Aki nincs velem, ellenem van” (Lk 11,14-23). Feltehetjük a kérdést: De nincs egy kompromisszumos megoldás: egy kicsit itt és egy kicsit ott állva? Nincs. Vagy a szeretet útján jársz vagy az álszentség útján. Vagy hagyod, hogy Isten irgalma szeressen téged vagy tedd azt, amit akarsz a szíved szerint, amely minden alkalommal egyre inkább megkeményedik ezen az úton – hangsúlyozta a pápa a képzeletbeli párbeszédben. Aki nincs velem, ellenem van: nincs harmadik, kompromisszumos út. Vagy szent vagy vagy a másik úton jársz. „Aki nem gyűjt velem, az szétszór” (Lk 11,23) – mondja Jézus. Vagy még rosszabb: elveszik, tönkremegy – egészítette ki a pápa. Olyan ember az ilyen, aki korrumpál. Egy megromlott személy, aki korrupttá tesz másokat is – zárta csütörtöki reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(vl-sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.