2015-03-11 16:51:00

Popiežius palaimino šv. Jėzaus Teresės Avilietės lazdą


Po katechezės ir suteikęs audiencijos dalyviams Apaštališkąjį palaiminimą, Šventasis Tėvas Pranciškus sveikinosi su šimtais maldininkų, tarp kurių buvo piligrimų iš Bažnyčios mokytojos šv. Jėzaus Teresės gimtinės Avilos, kaip ir iš miesto, kuriame šventoji mirė - Alba de Tormes. Taip pat susitiko su karmelitais, kurie į bendrąją audienciją atsivežė Bažnyčios mokytojos lazdą, kad popiežius ją palaimintų.

Karmelitų vienuoliai Šv. Petro aikštėje užbaigė vos ne pusę metų trukusią piligrimystę „Šviesos kelias“, kurios metu su šv. Jėzaus Teresės lazda aplankė trisdešimt kraštų penkiuose kontinentuose.  Popiežius Pranciškus palaimino kaip brangią relikviją saugojamą šventosios lazdą. Karmelitų vienuoliai šventosios lazdą iš Romos parveš į Avilos miestą, kuriame kovo 28 dieną bus iškilmingai minimas šv. Jėzaus Teresės gimimo 500 metų jubiliejus. Po iškilmių Aviloje, Bažnyčios mokytojos, didžiosios karmelitų mistikės ir reformatorės lazda apkeliaus šventosios įkurtas ir kitas karmelitų fundacijas Ispanijoje.

Popiežius, atsisveikindamas su trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviais visiems priminė šv. Jėzaus Teresės gimimo Aviloje 500 metų jubiliejų kovo 28 dieną, pavedė šventosios globai ypač jaunimą, ligonius ir jaunavedžius. Šv. Jėzaus Teresės dvasinis gyvastingumas tebūna stimulu jaunimui džiaugsmingai liudyti tikėjimą savo gyvenimuose, jos pasitikėjimas Kristumi Išganytoju tebūna parama ligoniams ypatingo sunkumo valandomis, jos nenuilstantis apaštalavimas tekviečia jaunavedžius paskirti Kristui centrinę vietą savo santuokiniuose namuose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.