2015-03-10 18:11:00

Pranciškus: kad tau būtų atleista, pats atleisk


Prašant atleidimo iš Dievo reikia mokytis iš Jėzaus padiktuotos maldos „Tėve mūsų“: nuoširdžiai atgailauti už savo nuodėmes, žinant, kad Dievas visad atleidžia, ir pačiam atleisti su tokiu pat dosnumu kitiems, antradienio ryto Mišių homilijoje sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, net Dievo visagalybė sustoja prieš uždaras širdies duris. Reikia prisiminti Jėzaus žodžius Petrui apie tai, jog atleisti reikia „septyniasdešimt septynis kartus“: tai reiškia, jog visada ir nuolatos. Dievo atleidimas mums ir mūsų atleidimas kitiems yra glaudžiai susiję.

Pasak Šventojo Tėvo, reikia suvokti nuodėmės svorį. Prašyti atleidimo nėra paprastas „atsiprašau“ už klaidą. Nuodėmė yra stabmeldystė, viena iš mano turimų ir praktikuojamų stabmeldysčių: garbinu pinigus, garbinu puikybę, garbinu gerbūvį... Dievas atleidžia už nuodėmes, bet taip pat prašo, kad ir mes atleistume. Jei nesu pajėgus atleisti tiems, kurie man padarė blogį, tai nesu pajėgus ir paprašyti tikro atleidimo. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.