2015-03-09 17:43:00

Tauran bíboros, az új camerlengo eskűtétele: hűséggel szolgálni a Római Kúriát


Hétfőn délelőtt Ferenc pápa jelenlétében az Apostoli Palota VIII. Orbán termében Jean-Louis Tauran bíboros a Római Szent Egyház új camerlengo bíborosa letette hivatali esküjét. A rövid szertartáson részt vett Giampiero Gloder érsek,  camerlengo helyettes, Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa, Guido Marini érsek, a Pápai Szertartásmester és az Apostoli Kamara többi tagja.

Tauran bíboros, miután felolvasta az eskütétel szövegét, a következő szavakkal fordult Ferenc pápához:

„Szentatya, Ön előtt áll az Apostoli Kamara, prelátusok, akiknek egyetlen igyekezete az, hogy szolgálja az egyházat. Mindnyájan készek vagyunk arra, hogy tudásunk legjavát adjuk azért, hogy a Szentszék jogait minden körülmények között védelmezzük.

Tudatában vagyunk a kötelességünknek, melyek ma és a jövőben is ránk nehezednek. Imádkozunk, hogy hiányosságaink ne rejtsék el sohasem annak a Szentszéknek és annak a római Egyháznak a képét és tanúságtételét, mely a szeretetben elöl jár.   

Aki a többiek nevében beszél, hálát szeretne adni Őszentségének, hogy kinevezte őt a Római Szent Egyház camerlengo bíborosává.

Biztosítom Önt, Szentatya, hogy az ön elvárásainak megfelelően figyelmesek leszünk és tiszteletben tartjuk a jogot, hogy mértékletességgel járjunk el a Római Kúria munkatársaival. Tudjuk és hisszük, hogy, Ubi Petrus ibi Ecclesia, vagyis ahol Péter, ott az egyház” – zárta rövid köszöntő beszédét Tauran kamarás-bíboros.

Jean-Louis Tauran bíborost Ferenc pápa múlt év december 20-én nevezte ki camerlengo bíborossá, amely tisztséget eddig Tarcisio Bertone bíboros töltötte be.

A camerlengo felügyeli az Apostoli Kamarát, azt a hivatalt, amely a Szentszék vagyonát hivatott kezelni a széküresedés idején. Ilyenkor tulajdonképpen mintegy „miniszterelnöki” funkciókat lát el, ugyanis a pápa halálakor a bíboros államtitkár is felfüggesztődik hivatalából. A camerlengo állapítja meg a hivatalosan a pápa halálát, összetöri a halászgyűrűt, lepecsételi a pápai magánlakosztályt. Ezt követően ő szervezi a Bíborosi Kollégium és a Vatikán életét a széküresedés alatt. Ő állapítja meg a bíborosi gyűlések időpontját, szervezi a pápa temetését és magát a konklávét. Nyolcvanéves korában a camerlengo megbízatása megszűnik, hiszen az Apostoli Kamara is a Kúria egyik hivatala. Utódját a pápa nevezi ki, illetve széküresedés idején a bíborosok testülete választja meg ideiglenes jelleggel és majd az új pápa erősíti meg.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.