2015-03-09 17:15:00

Popiežius Pranciškus: Dievo stilius – tyla ir nuolankumas


Dievas veikia tyliai, savo veikimo nepaverčia spektakliu, nenaudoja burtininko lazdelės, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmąjį skaitinį iš Antrosios karalių knygos apie raupsuotojo Naamo pagydymą ir Evangeliją, pasakojančią apie kraštiečių nesupratimą ir priešiškumą Jėzui.

Jėzus priekaištauja Nazareto gyventojams, kad jiems trūksta tikėjimo. Iš pradžių jie susižavėję klausosi, bet gretai ima jam priekaištauti, užsirūstina ir netgi nori Jėzų užmušti. „Tą akimirką, tarp tų žmonių, kurie su malonumu klausėsi Jėzaus, atsirado vienas, antras, trečias, kurių netenkino jo žodžiai. Kažkuris iš jų atsistojęs pasakė: „Kas tau davė teisę šitaip kalbėti? Kur viso šito išmokai? Kokiame universitete studijavai? Parodyk diplomą! Juk jis yra staliaus sūnus ir mes jį gerai pažįstame“. Žmonės užsiplieskė pykčiu, pratrūko smurtas. „Išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn“.

Pirmajame Mišių skaitinyje buvo kalbama sirų karvedį Naamą, kuris sirgo raupsais. Pranašas Eliziejus paliepia jam septynis kartu pasinerti Jordano upėje. Šis irgi pasipiktina. Mat jis tikėjosi kažkokio nepaprasto gesto, didelio reginio.  Bet galiausiai paklausęs tarnų patarimų karvedys paklūsta, pasineria upėn ir raupsai išnyksta. Ir sirui Naamui, ir Nazareto gyventojams reikėjo spektaklio, - sakė Pranciškus, - tačiau Dievas nedaro spektaklių, ji veikia tyliai, nuolankiai, mažuose dalykuose. Ir taip buvo nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios: Viešpats nenaudoja burtininko lazdelės, bet sukuria žmogų iš molio. Ir tokį stilių matome visoje išganymo istorijoje.

„Kai jis norėjo išvaduoti savo tautą, pasinaudojo vieno žmogaus, Mozės, tikėjimu ir pasitikėjimu. Kai norėjo paimti Jericho miestą, jis pasikvietė į pagalbą prostitutę. Kita nusidėjėlė jam padėjo laimėti samariečių atsivertimą. Atrodė nesąmonė, kad ji siunčia Dovydą į dvikovą su Galijotu: tas didis milžinas turėjo kalaviją, buvo gerai apsiginklavęs, o mažasis Dovydas turėjo tik akmenį ir svaidyklę. Kai jis paragino Rytų išminčius ieškoti gimusio karaliaus, ką jie rado? Kūdikį paguldytą ėdžiose. Tai paprasti dalykai, Dievo nuolankumas. Tai Dievo stilius, jokių spektaklių.“

Popiežius primena, kad ir Jėzus dykumoje buvo gundomas parodyti savo visagalybę, paversti ją spektakliu. Velnias siūlo Jėzui kristi žemyn nuo šventyklos šelmens, kad žmonės pamatytų stebuklą ir įtikėtų. Tačiau Viešpats visada apsireškia tyliai ir nuolankiai. Ir mes šiuo Gavėnios metu pamąstykime apie Viešpaties veikimą mūsų gyvenime ir pamatysime, kad jis visada daro mažus, paprastus dalykus.

„Toks Viešpaties veikimas, jis viską daro paprastai. Jis tyliai kalba tavo širdžiai. Atsiminkime kiek kartų gyvenime mes tai patyrėme: Dievo nuolankumą ir Dievo paprastumą. Taip pat ir Eucharistijoje, sakramentuose, Dievo apsireiškimas kitoks negu pasaulio spektakliai. Permąstykime savo gyvenimą ir prisiminkime tuos kartus kai mus aplankė Viešpaties malonė. Kiekvieną kartą jis tai padarė jam būdingu stiliumi, nuolankiai, ir iš mūsų jis laukia nuolankumo.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.