2015-03-09 14:00:00

Úrangyala: Hagyjuk, hogy Jézus megtisztítsa a szíveket és elűzze a bálványokat


Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága előtti beszédében arra hívott, hogy a nagyböjt idején álljunk közel a nehézségben levő emberekhez. Március 8-án, a nőnap alkalmából külön köszöntötte a nőket, akik átadják azt a képességet, hogy a világot más szemekkel nézzük és értsük meg. Testvéri köszönetét fejezte ki azoknak a nőknek, akik az egyházban dolgoznak.

Köszönet a nőknek

Álljunk közel a szenvedőkhöz, akik nehéz időszakot élnek meg. Tegyük ezt szeretettel, imával és szolidaritással – kérte a pápa. A nőnap alkalmából köszöntött minden nőt, akik nap mint nap igyekeznek egy emberségesebb és befogadóbb társadalmat építeni. Testvéri köszönettel fordult azokhoz a nőkhöz, akik sokféleképpen tanúságot tesznek az Evangéliumról és az egyházban dolgoznak. Ez a nap alkalom arra, hogy hangsúlyozzuk a nők jelenlétének fontosságát és szükségességét az életben. Egy olyan világ, amelyben a nők peremre vannak szorítva, egy steril világ, mert a nők nemcsak hordozzák az életet, hanem átadják nekünk azt a képességet, hogy lássunk a dolgokon túl, a dolgok mögé, továbbá azt a képességet is, hogy más szemmel nézve értsük meg a világot, halljuk meg a dolgokat egy kreatívabb, türelmesebb és gyengédebb szívvel.

Úgy járjunk a világban mint Jézus

Ferenc pápa katekézisének középpontjában a vasárnapi evangéliumi részlet: a kufárok kiűzése a templomból állt. Mély benyomást tett ez a gesztus az emberekre és a tanítványokra is, akik faggatják Jézust e prófétai gesztus jelentőségéről, amelyet az Ő Húsvétja tükrében érthetünk meg. Jézus így válaszol: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!'' (Jn 2,13-25)  Ezzel saját teste élő templomára utalt, amelyet a kereszthalál elpusztít, de harmadnap feltámad. Ez Krisztus halálának és feltámadásának első bejelentése. A feltámadt Krisztus mindenki számára az egyetemes találkozási hely Isten és az emberek között. Innen származik a hívás arra, hogy úgy járjunk a világban mint Jézus és legyünk a testvérei, különösképpen is a leggyengébbek és a legszegényebbek iránti szeretetének jelei.

Nyissuk ki az ajtót, hogy Jézus egy kis takarítást végezhessen odabent

Ha az élő Krisztus tanúságtevői vagyunk, sok ember találkozik majd Jézussal bennünk, tanúságtételünkben. De az Úr vajon valóban otthon érzi magát életünkben? – hangzott Ferenc pápa kérdése. Megengedjük neki, hogy „kitakarítsa” szívünket és elűzze a bálványokat, a kapzsiság, a féltékenység, a világiasság, az irigység, a gyűlölet, a pletykálás és a mások megsértésének viselkedésmódjait? Mindenki magában, a szív csendjében válaszolhat e kérdésekre, anélkül, hogy megszidástól kellene félnie – buzdított a pápa. Jézus sosem szid meg. Gyengéden, irgalommal és szeretettel „tisztít meg” bennünket. Az irgalom a takarításának eszköze. Nyissuk ki az ajtót, hogy egy kis takarítást végezhessen odabent. Hagyjuk, hogy belépjen életünkbe, családunkba és szívünkbe – zárta vasárnapi Úrangyala imádsága előtti beszédét Ferenc pápa.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.