2015-03-07 15:14:00

Véget ért a püspöki konferenciák jogi tanácsadóinak találkozója Pozsonyban


„A lelkiismereti okból történő elutasítás: az emberiség java” témáról tartottak megbeszélést a szlovák fővárosban az európai püspöki konferenciák jogi tanácsadói március 4-6. között. Az ülésen, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezett, Magyarország is képviseltette magát.

A lelkiismereti okból való megtagadás a közjó érdekében használatos

A szekularizáció és a liberalizmus által erősen meghatározott Európában egyre jobban megerősödik az egyén jogai megsokszorozásának tendenciája az élet kezdete és vége területén. Ugyanilyen arányban viszont kemény próbának van alávetve a lelkiismereti okból való tiltakozás, amely egy alapvető jog, és az európai demokrácia és jogállam alapja, különösen is az orvoslás és a nevelés terén. A lelkiismereti okból történő ellenvetést nem valaki ellen vagy a jogi rendszer fenyegetése céljából használják, hanem a közjó érdekében. Pozsonyban az európai püspöki konferenciák jogi tanácsadói a lelkiismereti okból való tiltakozás valós alkalmazási lehetőségeit vizsgálták meg az európai országokban folyó viták tükrében, illetve ezek következményeit és kihívásait az egyházi intézmények számára.

A gender-ideológia agresszív előmozdítása

A tanácskozás során kiemelték, hogy a lelkiismereti okból való tiltakozás új dimenziói jelennek meg ma, különösképpen a gender-ideológia agresszív előmozdítása terén, amelyet a nevelés és a diszkrimináció elleni törvénykezésben tapasztalhatunk. A résztvevők hangsúlyozták, hogy figyelembe kell venni az etikai kódexet az egészségügyi szektorban. Elő kell segíteni a lelkiismereti tiltakozás intézményes aspektusait: nemcsak az egyének, hanem az intézmények (kórházak, iskolák) számára is lehetővé kell tenni, hogy megtagadhassanak etikájukkal szembeni cselekedeteket. Fontos a családok szerepe is a lelkiismereti okból való tiltakozás feltételeinek megteremtésében. A lelkiismereti szabadság elkerülhetetlenül biztosítja a társadalom és az egyén alapvető értékeinek ismeretét és elismerését. Az államok működjenek együtt a civil társadalommal, az egyházakkal és a vallási közösségekkel a szubszidiaritás alapelve szerint. Ezt az elvet az egyház társadalmi tanítása erőteljesen támogatja.

Bécsbe is ellátogattak a résztvevők

Március 5-én, csütörtökön a találkozó résztvevői Bécsbe utaztak, ahol ellátogattak az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéhez (FRA). Ezt követően Gudrun Kugler, az európai keresztények elleni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő irodájának elnöke bemutatta az egyházi szervezetek kihívásait a diszkrimináció ellenes törvények fejlődéséről szóló jelenlegi vitában. Az osztrák fővárosban a résztvevők találkoztak Janusz Urbanczyk és Marinko Antolović prelátusokkal a Szentszék állandó missziójától, amely az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE) mellett működik.

Szlovéniai népszavazás a házasság újradefiniálásáról

A pozsonyi találkozón foglalkoztak még a Szlovéniában a közelmúltban meghozott döntéssel a házasság újradefiniálásáról. A szlovén püspökökkel együtt támogatták a civil társadalom erőfeszítéseit, amelyekkel igyekeztek szembe szállni azzal, hogy teljesen egy szintre helyezzék a homoszexuális és heteroszexuális személyek közötti házasságot népszavazás keretében.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.