2015-03-07 17:16:00

Sąžinės prieštaravimas: vardan žmonijos gėrio


Tuo metu, kai Europoje, aiškiai pažymėtoje sekuliarizmo ir liberalizmo žyme, pastebimos vis ryškesnės tendencijos didinti individų teises, ypač gyvybės pradžios ir pabaigos klausimų kontekste,  sąžinės laisvė – esminė teisė, kuria remiasi demokratija ir Europos šalių teisinė sistema – patiria vis sunkesnius išbandymus. Reikia pabrėžti, kad sąžinės prieštaravimo teise nepasinaudojama veikiant prieš ką nors ar siekiant pakenkti juridinei sistemai, tačiau dėl bendrojo gėrio. Kovo 6-8 d. Bratislavoje vykusiame Europos Vyskupų konferencijų juridinių konsultantų susitikime buvo diskutuojama, kaip galima konkrečiai pritaikyti sąžinės prieštaravimo teisę, atsižvelgiant į Europos šalyse vykstančius debatus bei jų pasekmes ir iššūkius, kuriuos patiria bažnytinės institucijos.

Tai jau antrasis tokio pobūdžio susitikimas, po 2013 m. renginio Strasbūre. Jame dalyvavo atstovai iš įvairių Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos. Nors Europos šalių situacijos skirtingos, bendras jų juridinių sistemų veiksnys yra tai, kad sąžinės prieštaravimo reglamentavimas daro svarbią įtaką daugelyje etiškai jautrių sričių.

Katalikų Bažnyčios narių atžvilgiu, sąžinės prieštaravimas turėtų būti įtvirtintas kaip teisinė galimybė, kuri suteiktų asmeniui teisę atsisakyti užduoties, prieštaraujančios  pagrindiniams Bažnyčios doktrinos ir moralės principams. Tai nereiškia teisės ignoruoti šalies įstatymų, tačiau leisti žmonėms gerbti šalies įstatymus, tuo pačiu metu neprieštaraujant savo sąžinei. Tai suteikia piliečiams teisę džiaugtis sąžinės ir religijos laisve, kuri yra viena pamatinių vertybių visuomenėje.

Sąžinės prieštaravimo teisė turėtų būti įgalinta taikyti žmogaus gyvybės neliečiamumo nuo pradėjimo iki natūralios mirties kontekste ir su juo susijusiose paslaugose. Taip pat turėtų būti išplėsta iki lytinės moralės mokymo viešosiose mokyklose, santuokos kaip gyvenimo bendrystės tarp vyro ir moters, religijos laisvės praktikavimo viešojoje erdvėje, ypač naudojant religinius simbolius. (Vatikano radijas)

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.