2015-03-07 16:59:00

Vatikane dirba vis daugiau moterų


Tarptautinės Moters dienos proga pažvelkime į moteris, kurios dirba Vatikane. Šį tyrimą atlikusi Vatikano radijo žurnalistė Gudrun Sailer pastebi, kad pastaraisiais metais Vatikane dirbančių moterų skaičius augo. Moterų besidarbuojančių Gubernatūroje – Vatikano valstybės administracijos institucijoje – per pastarąjį dešimtmetį beveik padvigubėjo, skaičius išaugo nuo 195 iki 371. 2004 m. tarp Vatikano mieste popiežiui patarnaujančių žmonių 13 % buvo moterų, 2014 m. jų buvo daugiau nei 19 %. Panašios tendencijos ir Šventajame Soste, Visuotinės Bažnyčios administracijoje. 2014 m. Kurijoje ir su ja susijusiose įstaigose (pavyzdžiui, Vatikano radijas) dirbo 391 moterys, tai yra virš 18 % darbuotojų. Prieš ketverius metus 2011 m. Kurijoje dirbo 288 moterys.

Tad tiek Romos Kurijoje, tiek Gubernatūroje pastebimas moterų darbuotojų skaičiaus augimas. Tačiau išryškėja ir vienas skirtumas tarp Vatikano valstybės ir Šventojo Sosto darbuotojų: moterys, dirbančios Šventajam Sostui, vidutiniškai turi didesnę kvalifikaciją nei jų kolegės, dirbančios Gubernatūroje, kur moterys dažniausiai dirba pardavėjomis Vatikano muziejų parduotuvėse, aptarnavimo sferoje. Personalo skyriaus duomenimis, 41 %  Šventojo Sosto darbuotojų turi aukštojo mokslo diplomą. Tai Kurijos departamentų vadovės, archyvistės, istorikės, žurnalistės.

Galima pastebėti, kad moterys retai Vatikane užima aukštą postą. Šiuo metu Kurijoje, kuri sudaryta iš kongregacijų ir popiežiškųjų tarybų, yra dvi moterys, užimančios pasekretoriaus pareigas. Ši pareigybė atitiktų ministerijos atsakingo sekretoriaus pareigas pasaulietinėje valstybėje. Tai Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių kongregacijoje dirbanti italė s. Nicoletta Spezzati, bei Popiežiškojoje Teisingumo ir Taikos taryboje dirbanti italė Flaminia Giovanelli. Pirmasis popiežius, paskyręs moterį į vyriausybės pareigas, buvo Paulius VI.

Pirmą kartą moteris Vatikane pradėjo dirbti XX a. pradžioje. 1915 m. vasario 1 d. biure, atsakingame už popiežiaus rūmų dekoravimą Floreria, buvo įdarbinta Anna Pezzoli. Nuo 1929 m. buvo priimtos pirmosios moterys su akademine kvalifikacija. Vatikane dirbančių moterų ėmė daugėti po Vatikano II Susirinkimo. (Vatikano radijas)

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.