2015-03-06 17:47:00

Popiežius: Neokatechumenų judėjimas - Apvaizdos dovana


Penktadienį priešpiet popiežius Pranciškus susitiko su septyniais tūkstančiais Neokatechumenų kelio judėjimo narių. Susitikime dalyvavo ir judėjimo pradininkas, dabar jau 76 metų ispanas Kiko Arguello, kuris prieš penkis dešimtmečius atsivertęs, Madride, o paskui Romoje, ėmė apaštalauti tarp netikinčiųjų ir nutolusiųjų nuo tikėjimo. Pirmieji jo bendražygiai buvo ispanė Carmen Hernandez ir italas kunigas Mario Pezzi. Šiandien Neokatechumenų kelias yra konsoliduota bažnytinė organizacija, remiama vyskupų, pripažįstama Šventojo Sosto, turinti šimtus tūkstančių narių visame pasaulyje. Šis judėjimas yra išugdęs daug kunigiškųjų pašaukimų; jis taip pat siunčia į nukrikščionėjusią aplinką mažas misionierių bendruomenes, kurias paprastai sudaro šeimos su vaikais, kartais vadovaujamos kunigo. Taip pat ir penktadienį vykusio susitikimo metu du šimtai  tokių šeimų paprašė popiežiaus palaiminimo misijai, į kurią jos siunčiamos.

Popiežiaus misija tai Petro misija stiprinti brolių tikėjimą, - sakė Pranciškus. Ir jūs prašote, kad Petro įpėdinis patvirtintų jūsų pašaukimą, palaikytų jūsų misiją ir palaimintų jūsų charizmą. Aš šiandien patvirtinu jūsų pašaukimą, remiu jūsų misiją ir laiminu jūsų charizmą. Labai džiaugiuosi, kad jūsų misijoje dalyvauja krikščioniškos šeimos, susibūrusios į bendruomenes, pasiryžusios padėti žmonėms susižavėti Evangelijos grožiu. Šios bendruomenės, kurias sudaro kunigas ir keturios ar penkios šeimos, siunčiamos evangelizuoti nekrikščionių, nieko negirdėjusių apie Jėzų Kristų, arba krikščionių, kurie užmiršo kas yra Kristus – pakrikštytųjų nekrikščionių.

Dėl to, pasak popiežiaus, Neokatechumenų kelio judėjimas tai labai brangi dovana, kurią Dievo apvaizda šiandien dovanoja Bažnyčiai. Ne kartą esu sakęs, jog labai svarbu, kad Bažnyčia ne tik stengtųsi padėti žmonėms išlaikyti tikėjimą, bet ir imtųsi misionieriškos sielovados. Kiek kartų, - sakė popiežius, - mes Kristų laikome uždarytą Bažnyčioje, turime jį tik sau patiems, neleidžiame jam išeiti. Jūsų judėjimas kaip tik ir vykdo misiją ad gentes, eina ten, kur nėra Bažnyčios, kur ji nesugeba pasiekti žmonių. Koks didelis džiaugsmas, kad jūs esate ir darbuojatės, pasakė palaimintasis Paulius VI pirmą kartą su jumis susitikdamas 1974 m. Šiandien ir aš jums tai sakau ir drąsinu eiti pirmyn, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.