2015-03-05 14:46:00

Új módon együtt az Egyházban – Lehmann bíboros nagyböjti körlevele


Karl Lehmann bíboros, Mainz érseke, közel két évvel Ferenc pápa megválasztása után, egy újfajta együttműködést lát az Egyház minden szintjén. Nagyböjti körlevelében elismerően nyilatkozik Ferenc pápa életének mély tanúságtételéről, amely fontos az Egyház számára. Megéri vele egy utat járni. Az újfajta együttműködés többek között azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy Ferenc pápa nem menekül különböző bizottságok és grémiumok mögé, amikor felelősséget kell vállalnia. Arra reagálva, hogy sokan úgy gondolják, a jelenlegi pápa nem veszi elég komolyan az Egyház hitével és tanításával szembeni felelősségét, Lehmann bíboros azt írta, hogy Ferenc pápa teljes mértékben tudatában van péteri szolgálatának karizmájával és teljhatalmával. Ferenc pápa komolyan veszi főpásztori feladatát és azt, hogy ő minden hívő tanítója.

Lehmann bíboros tetszését fejezte ki Ferenc pápának a világiakról való gondolkodásmódjával kapcsolatban is. Bámulatos, hogy milyen sokszor esett szó a bíborosok zárt ajtók mögötti tanácskozásain arról a lehetőségről, hogy a kúria bizonyos hivatalait világiak is vezethetnék.

A pápa mélyen az Evangéliumban gyökerező gondolatai arra sarkallnak, hogy higgadtan fogadjuk el az argentin pápa nagyon értékes felszólalásaiba becsúszó spontán szavakat is. „Ahelyett, hogy felháborodottan bámulunk, inkább tárjuk ki szívünket a pápa szinte mindennapos, mély és biztató szavaira” – írta Lehmann bíboros nagyböjti körlevelében.

(vt)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.