2015-03-02 15:13:00

Popiežius Pranciškus: Jėzaus kelias visuomet mus veda į laimę


Šį antrąjį Gavėnios sekmadienį Bažnyčia nurodo atsivertimo kelio tikslą – dalyvauti Jėzaus garbėje, kuri spindi Jo, klusnaus Tarno veide, mirusio ir dėl mūsų prikelto. Taip sakė popiežius Pranciškus per Viešpaties Angelo maldą, komentuodamas Evangelijos epizodą apie Atsimainymą, kuris vyksta Jėzaus viešos veiklos viršūnėje.

Jėzus keliauja į Jeruzalę, kur turi išsipildyti pranašystės apie „Dievo Tarną“, kur jis paaukos atperkamąją auką. Minios to nesuprato: jos apleido Mesiją, kuris buvo kitoks nei jų žemiškieji lūkesčiai. Minios tikėjosi, kad jis išlaisvins iš romėnų priespaudos, bus tėvynės vaduotojas, o Jėzaus nuostata jiems nepatinka, tad minios palieka jį. Ir apaštalai jo nesupranta. Todėl Jėzus nutarė užlipti ant kalno su Petru, Jokūbu ir Jonu, ir iš anksto atskleisti jiems garbę, kuri jo lauks po prisikėlimo, kad sutvirtintų juos tikėjime ir padrąsintų sekti jį išbandymų kelyje, Kryžiaus kelyje. Ir taip, ant aukšto kalno, paniręs į maldą, atsimainė jų akivaizdoje: jis visas ėmė spindėti. Jėzus, Sūnus, tapęs Tarnu, siųstas į pasaulį, kad per Kryžių atneštų išganymą,  kad išganytų mus visus. Pilnai priimdamas Tėvo valią jo žmogiškumas tampa skaidrus Dievo, kuris yra Meilė, garbei.

Popiežius pastebi, kad taip Jėzus pasirodo kaip tobulas Tėvo atvaizdas, „spindintis jo garbe”. O greta jo pasirodę Mozė ir Elijas, atstovaujantys Įstatymui ir Pranašams, tarsi liudija, kad „viskas prasideda ir baigiasi Jėzuje“. 

Dievo balsas, nuskambantis ant kalno ir kviečiantis mokinius klausyti Jėzaus, tai kvietimas, skirtas ir šiandienos krikščionims, sako popiežius. „Klausyti Kristaus tai iš tiesų reiškia priimti Jo Velykų slėpinio logiką, leistis į kelią su Juo, idant savo egzistenciją paverstume meilės kitiems dovana, nuolankiai paklusdami Dievo valiai, laikydamiesi atokiai nuo pasaulio reikalų ir puoselėdami vidinę laisvę. Kitais žodžiais tariant, reikia būti pasirengusiems „prarasti savo gyvybę“, „prarasti ją“ dovanojant, kad visi žmonės būtų išganyti ir susitiktume amžinybės džiaugsme. Jėzaus kelias visuomet mus veda į laimę. Nepamirškite: Jėzaus kelias visuomet mus veda į laimę. Pusiaukelėje visada stovės išbandymų kryžius, tačiau galiausiai mus nuves į laimę, kalbėjo popiežius, kviesdamas ir šiandien kartu su apaštalais užlipti į Atsimainymo kalną ir sustojus kontempliuoti Jėzaus veidą,  priimti jo žinią ir perteikti ją savo gyvenime, kad ir mus Meilė galėtų perkeisti. Pasak popiežiaus, išties, meilė gali viską perkeisti, ji viską perkeičia. 

-----

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius kreipėsi į maldininkus, pažymėdamas, kad iš Sirijos ir Irako nenustoja plaukti dramatiškos žinios apie smurtą, žmonių grobimus, engiamus krikščionis ir kitas grupes.  Popiežius užtikrino visus, kurie patiria šiuos išmėginimus, kad jų nepamiršta, tačiau kad yra arti jų, kad nepaliaujamai meldžiasi, jog būtų baigtas šis nedovanotinas brutalumas. „Kartu su Romos Kurijos nariais  šia intencija aukojau paskutines Dvasinių pratybų Mišias penktadienį. Tuo pat metu prašau, kad visi pagal savo išgales darbuotųsi siekiant sumažinti žmonių kančias, kurie dažnai patiria išbandymus vien dėl tikėjimo, kurį išpažįsta“, sakė popiežius, pakviesdamas kartu tyloje melstis už kenčiančius brolius ir seseris Sirijoje ir Irake. Jis priminė ir Venesuelą, kuri vėl išgyvena įtampos kupiną momentą.

Pasveikinęs įvairias piligrimų grupes, popiežius palinkėjo visiems gero sekmadienio, skanių pietų ir paprašė nepamiršti melstis už jį. (Vatikano radijas)

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.