2015-03-02 14:53:00

Gavėnios laikotarpiu – pakaltinkime save ir gėdykimės. Būkime gailestingi.


Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus šv. Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie gailestingumą ir atgailą, kvietė ne teisti kitus, o pakaltinti save pačius.

Lengva kitus kaltinti. Tačiau krikščioniškas tobulėjimo kelias veda per savęs kaltinimą. Visi esame nusidėjėliai ne teoriškai, o faktiškai. Sugebėjimas save pakaltinti yra krikščioniška dorybė, net kažkas daugiau už dorybę.

Pasiteisinimo sferoje esame tikri išminčiai, mokytojai. „Tai buvau ne aš; ne, ne mano kaltė; taip, bet nedaug...“ Visi sugebam pasiteisinančiais pasisakymais pateisinti savo nusižengimus, savo nuodėmes ir labai dažnai mokame taip suvaidinti nekaltus: „Nieko nežinau“; „padariau ne aš, gal buvo kitas“. Šitaip neina žengti pirmyn krikščioniškajame gyvenime, sakė popiežius Pranciškus.

Paprasčiau kitus kaltinti. Tačiau įvyksta kažkas keisto, jei tik bandome pasielgti kitaip. Kai tik pradedame matyti ką mes patys iš tikrųjų galime, pasijuntame negerai, susigėdijam, paskui užeina ramybė. Pavyzdžiui, kai pajuntu širdyje pavydą, bet žinau, kad pavydas verčia apkalbėti kitą ir morališkai užmušti, tai yra savęs pakaltinimo išmintis. Jei mes gyvenime neišmoksime šio pirmojo žingsnio, niekad nepažengsime pirmyn krikščioniško, dvasinio gyvenimo keliu.

Tai pirmas žingsnis: pakaltinti save. Susitelkęs, su savo sąžine. Pavyzdžiui, einu gatve, praeinu kalėjimą, galvoju sau: „jie to nusipelnę“. Tačiau ar žinai, kad jei ne Dievo malonė, tu ten būtum. Ir ar pagalvoji, kad pats sugebėtum padaryti taip, kaip jie, ir net dar baisiau. Toks yra savęs pakaltinimas, reikia nenuslėpti nuo savęs mumyse esančių nuodėmės šaknų, viso to, ką sugebam padaryti, nors nesimato.

Popiežius mišiose paminėjo dar vieną dorybę: gėdytis Dievo akivaizdoje, tam tikrame dialoge, kuris leidžia atpažinti gėdą dėl savo nuodėmės ir Dievo gailestingumo didumą.

„Tau, Viešpatie, mūsų Dieve, gailestingumas ir atleidimas; Gėda man, gailestingumas ir atleidimas tau“. Šitoks dialogas su Viešpačiu bus naudingas per šią Gavėnią: pakaltinimas savęs. Tad prašykime gailestingumo. Evangelijoje Jėzus aiškiai pasakė: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.“ Išmokę save pakaltinti, būnam gailestingi kitiems. Kas aš, kad kitą teisčiau, jei sugebu padaryti dar baisiau?!

„Kas aš, kad kitą teisčiau?“, ši frazė, tęsė Pranciškus, atsiliepia į Jėzaus raginimą: „Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista“. Tačiau kaip mums patinka kitus teisti, apkalbėti.

Popiežius homiliją baigė kvietimu, kad Viešpats per šią Gavėnią suteiktų malonę, kad išmoktume pakaltinti save pačius, vadovaujantis supratimu, jog mes patys sugebam daryti pačius pikčiausiais dalykus ir išmoktume sakyti: pasigailėk manęs, Viešpatie, padėk susigėdyti ir pasigailėk; tik taip ir aš būsiu gailestingas kitiems. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.