2015-02-28 17:02:00

Naujos normos susituokusiems rytų apeigų katalikų kunigams


Kaip žinoma, rytų apeigų katalikų bendruomenėse nemaža dalis kunigų yra susituokę, turi šeimas. Tokia tvarka galioja Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčioje ir kitose rytų apeigų Bažnyčiose, esančiose vienybėje su Petro sostu. Romos Bažnyčia šią jų vidinę tvarką visada pripažino, tačiau per pastaruosius daugiau kaip šimtą metų buvo reikalaujama, kad šių Bažnyčių diasporos bendruomenėse, ten kur daugumą vietinių gyventojų sudaro lotynų apeigų katalikai, taip pat ir rytų apeigų katalikų kunigai laikytųsi celibato. Dabar ši tvarka keičiasi. Atsižvelgdamas į Rytų Bažnyčių kongregacijos 2013 m. plenarinės sesijos išvadas, popiežius Pranciškus nustatė naujas normas ir jos buvo paskelbtos praėjusių metų birželį

Rytų Bažnyčių diasporos bendruomenėms lig šiol keltus ir dabar keičiamus reikalavimus paaiškino Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius vysk. Cyril Vasil ilgokame straipsnyje, kurį penktadienio numeryje paskelbė Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano“.

Vyskupas visų pirma primena, kad Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksas susituokusių kunigų klausimu sako, jog šioje srityje laikomasi kiekvienos Bažnyčios vidinių teisinių normų ir ypatingųjų normų, kurias nustato Apaštalų Sostas. Daugumoje Rytų Bažnyčių, išskyrus sirus – malabarus ir sirus – malankarus,  galioja taisyklė, kad vedusieji vyrai gali priimti diakono ir kunigo šventimus. Tačiau tam tikri apribojimai buvo įvesti devynioliktojo amžiaus pabaigoje, kai rytų katalikų bendruomenės  pradėjo kurtis Šiaurės Amerikoje ir jų sielovada ėmė rūpintis kartu su emigrantais iš Rytų Europos atvykę šių bendruomenių vedusieji kunigai.

Jau 1890 m. Šiaurės Amerikos lotynų apeigų katalikų vyskupų prašymu Šventasis Sostas paskelbė normą, kad į Ameriką patarnauti savo tautiečiams atvykstantys kunigai būtų nevedę. Šios sąlygos iš pradžių keltos tik Šiaurės Amerikoje, vėliau jos tapo bendrąja norma. Nors ir savo gimtosiose šalyse rytų apeigų katalikų kunigais galėdavo tapti vedusieji vyrai, tačiau diasporos bendruomenėse kunigauti galėjo tik nevedusieji. Taip pat ir diasporoje kuriant savarankiškas rytų apeigų vyskupijas buvo reikalaujama, kad jose šventinami nauji kunigai laikytųsi celibato.

Pasak Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretoriaus vysk. Cyrilio Vasilio, tokia tvarka buvo įvesta tam, kad nebūtų keliama sumaištis toje aplinkoje, kur kunigas visada buvo suvokiamas kaip celibato besilaikantis Bažnyčios tarnas. Šios rytų apeigų Bažnyčias varžančios normos priežastys buvo ne teologinės ar ekleziologinės, bet praktinės, sielovadinės. Ne visi rytų Bažnyčių kunigai noriai su jomis sutiko. Būta atvejų, kad diasporos šalyse gyvenantys rytų apeigų katalikų kunigai tapdavo ortodoksais, kad galėtų sukurti šeimą.

Vyskupas Vasil pamini ir tai, kad iškart po Vatikano II Susirinkimo buvo pasiūlyta atsisakyti rytų apeigų Bažnyčias varžančios normos, tačiau to nepadaryta nenorint, kad leidimas nesilaikyti celibato Vakaruose gyvenantiems rytiečiams, neskatintų ir lotynų apeigų kunigų abejoti celibato prasmingumu.

Dabar, pasak straipsnio autoriaus, situacija kitokia. Visų pirma jau toli praeityje kunigų tapatybės krizė, kuri lotynų apeigų Bažnyčią buvo ištikusi praėjusio šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje. Be to, šiandien pasikeitęs ir lotynų apeigų vyskupų požiūris. Jie jau taip kategoriškai nekelia sąlygų šalia besidarbuojantiems rytų apeigų katalikų kunigams.

Dėl to, šią tematiką apsvarsčius Rytų Bažnyčių kongregacijos plenarinėje sesijoje ir su rezultatais supažindinus popiežių, Pranciškus leido keisti lig šiol galiojusią tvarką. Nuo dabar nebus reikalaujama, kad diasporoje dirbantys rytų apeigų katalikų kunigai būtų nevedę. Numatoma kiek skirtinga tvarka tiems atvejams kai diasporoje veikia savarankiškos rytų apeigų Bažnyčių vyskupijos; tiems atvejams, kai rytų bendruomenių ordinarai yra tie patys lotynų apeigų vyskupai ir tiems atvejamas kai nėra jokių hierarchinių struktūrų ir rytų apeigų katalikai yra pavaldūs Rytų Bažnyčių kongregacijai. Tačiau kiekvienu atveju turi būti palaikomi ryšiai ir su vietiniais lotynų apeigų vyskupais. (Vatikano radijas / L'Osservatore Romano)
All the contents on this site are copyrighted ©.