2015-02-28 10:41:00

Ispanijos vyskupai pasirengė šv. Teresės Avilietės jubiliejui


Šeima ir artėjantis sinodas apie šeimą buvo pagrindinė Ispanijos vyskupų episkopato nuolatinės tarybos posėdžio tema. Ganytojai aptarė Vyskupų konferencijos narių piligrimystę į Avilą. Ispanijos Bažnyčioje šiemet minimos šv. Teresės Avilietės gimimo 500-sios metinės. Kovo 28 dieną sukanka karmelitų mistikės jubiliejinis gimtadienis. Vyskupų piligrimystė į Avilą įvyks balandžio 24 dieną tuoj pat po plenarinės sesijos pabaigos. Ispanijos vyskupai lankysis Įsikūnijimo vienuolyne, kuriame gyveno Teresė Avilietė ir jame aukos mišias. Teresės Avilietės, arba karmelitės vienuolės šv. Jėzaus Teresės jubiliejinių metų proga Ispanijos episkopatas  taip pat rengia europinį jaunimo sąskrydį. Jis įvyks Aviloje rugpjūčio 5-9 dienomis.

Ganytojai plenarinėje sesijoje dėmesį skirs trim temoms: dokumentui apie Bažnyčios tarnystę vargšams, kurį parengė socialinės pastoracijos komisija, Kunigų komisijos ataskaitai apie kunigų perskirstymą šalyje ir pastoracinį planą 2016-2020 metams.

Nuolatinės tarybos sesijos, vykusios Madride vasario 24-25 dienomis baigiamajame dokumente pažymima, kad vyskupai susipažino su Šeimos ir gyvybės pakomisės darbais. Pakomisė pastaruoju metu visą dėmesį skiria būsimam eiliniam sinodui apie šeimą ir jo parengiamojo dokumento Lineamenta klausimynui. Kaip kitur visuotinėje Bažnyčioje, taip pat Ispanijoje vyskupai stengiasi laiku pristatyti pastabas ir išvadas klausimyno temomis. Priminsime, kad visos vyskuoų konferencijos privalo klausimyną gražinti Vyskupų Sinodo Tarybai iki balandžio 15 dienos. Vyskupų eilinio sinodo tema „Šeimos pastoracijos iššūkiai evangelizavimo kontekste“. Sinodo asamblėja posėdžiaus Vatikane tris savaites, spalio 4-25 dienomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.