2015-02-28 13:00:00

Саудитска Арабия: съвместна декларация за борба с тероризма


Поредица от социални, възпитателни и управленчески реформи предлагат участниците в Международната конференция под надслов „Ислям и борбата срещу тероризма“, проведена в Мека, Саудитска Арабия. В приета съвместна декларация, улеми, учени и експерти насочват вниманието към принципите и ценностите на исляма, настояват за уважение на човешкото достойнство, за зачитане правата и задълженията на гражданите  и на мюсюлманското единство. В документа се отправя апел за  борба с корупцията, безработицата и бедността, както и за преразглеждане на възпитателните програми; насърчават се улемите да полагат усилия за съхраняването на исляма, за коригиране на погрешните концепции и за разпространение на истинските ценности.

По време на Конференцията, организирана от саудитската неправителствена организация „Лига на ислямския свят“, бяха водени дебати за определянето на тероризма според ислямския закон (Шариат), както и за манипулирането на религията  чрез тероризма. При направения анализ за произхода на тероризма бе отбелязано недостатъчното познаване на Шариата и бе обърнато внимание на религиозното сектантство, на социално-икономическите проблеми, на възпитанието, законодателството и уязвимостта на гражданското общество.

Документът призовава младежите да се доверят на улемите, да искат от тях съвети и да не се поддават на лозунги, които нямат нищо общо с Корана и Сунната.

В декларацията се подчертава, че екстремизмът е световно явление, че тероризмът няма нито своя религия, нито своя държава и отравяните към исляма обвинения за тези бичове, отречени от Корана, е несправедливост. Изтъква се също, че борбата срещу тероризма не трябва да бъде борба срещу исляма, а трябва да се води  в сътрудничество с ислямските държави.

 

man/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.