2015-02-27 13:45:00

Baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos


Penktadienį priešpiet popiežius Pranciškus ir kelios dešimtys kardinolų, vyskupų ir kunigų, dirbančių popiežiui talkinančiose Romos Kurijos institucijose, parvyko į Vatikaną iš Aričia miestelio, už keliolikos kilometrų į pietus nuo Romos, kur, pauliečių kongregacijos namuose, visi kartu dalyvavo šiemetinėse Gavėnios rekolekcijose.

Rekolekcijos, kaip kasmet, prasidėjo pirmojo Gavėnios sekmadienio vakarą ir truko beveik visą savaitę. Šiemet joms vadovavo karmelitas kun. Bruno Secondin, dirbantis Romos Santa Maria in Traspontina karmelitų parapijoje, esančioje vos už kelių šimtų metrų nuo Vatikano.

Pagrindinis penkias dienas trukusių rekolekcijų motyvas buvo karmelitams ypatingai brangi pranašo Elijo asmenybė, jo pranašiška misija ir liudijimas. Penktadienio rytą užbaigiant rekolekcijas, popiežius Pranciškus tarė trumpą padėkos žodį joms vadovavusiam kunigui.

Visų, taip pat ir savo vardu, dėkoju jums, tėve, už jūsų darbą su mumis, už mūsų dvasines pratybas. Nelengva vesti rekolekcijas kunigams. Visi esame tuputį komplikuoti, tačiau jūs sugebėjote sėti. Viešpats tesuželdina jūsų pasėtus grūdus. Aš sau pačiam ir mums visiems linkiu, kad visi išeitume iš čia su Elijo apsiausto skiautele rankoje ir širdyje. Ačiū, tėve, - dėkojo Pranciškus rekolekcijoms vadovavusiam karmelitui.

Paskutines Mišias rekolekcijų namų koplyčioje penktadienio rytą popiežius Pranciškus, kartu su visais dalyviais, aukojo už Sirijoje ir Irake kenčiančius krikščionis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.