2015-02-26 12:38:00

"Allah Ackbar" protiv kršćanskog samostana


Predviđena gradnja ceste koja bi trebala povezati egipatski grad Fayyum s jednom oazom, prolazeći područjem oko koptskoga samostana Svetoga Makarija, ugrožava arheološko područje koje se proteže oko jedne crkve iz IV. stoljeća. Nacrt bi mogao ugroziti i opskrbu vodom samostana i obrađenih područja koja mu pripadaju.

Prošlih su dana zbog toga monasi pružili nenasilni otpor, ispruživši se na putu kojim su prolazili buldožeri, a čiji su vozači, približavajući se samostanskom zemljištu, izvikivali „Allah Ackbar“. Vijest su o tomu dali egipatski izvori, a prenijela je agencija Fides. 

Taj je događaj tek posljednji u dugom sporu nastalom oko tog projekta. Monasi su već prije vlastima predložili drugačije nacrte prema kojima bi se očuvala povijesna dobrâ koja su sada ugrožena predviđenim prolaskom nove ceste. Koptska je Crkva također ad hoc ustanovila odbor za traženje drugih rješenja, a i Ministarstvo za starine dalo je protivno mišljenje za taj projekt, te preporučilo cjelokupnu zaštitu arheološkoga područja. Spomenimo na kraju da se samostan Svetoga Makarija nalazi 92 kilometra od Kaira, na zapadnom dijelu pustinjskoga puta prema Aleksandriji. 
All the contents on this site are copyrighted ©.