2015-02-25 18:01:00

Didysis ortodoksų Bažnyčios suvažiavimas nebe už kalnų


Ortodoksų bendruomenė toliau ruošiasi didžiajam ortodoksų Bažnyčios suvažiavimui. Jis turėtų įvykti Stambule 2016 metais per Sekmines. Suvažiavimą ruošia Nepaprastoji tarp-ortodoksiška komisija, kuri vasario mėnesį jau antrą kartą posėdžiavo Chambesy miestelyje, netoli Ženevos.

Maskvos patriarchatas pranešė, jog Komisija be kita ko baigė rengti esminę dalį dokumento pavadinto: „Ortodoksų Bažnyčios įnašas tautų taikos, teisingumo, laisvės, brolybės ir meilės  pergalei bei rasizmo ir kitokių diskriminacijų šalinimui“. Komisija taip pat sutarė dėl tolesnių darbų eigos minėtojo dokumento peržiūros reikalu. Beje, šis dokumentas pradėtas ruošti jau senokai, 1986 metais, trečiojoje priešsusirinkiminėje panortodoksiškoje konferencijoje.

Antrajame Komisijos posėdyje dalyvavo visų keturiolikos ortodoksų patriarchatų ir bažnyčių delegatai: Konstantinopolio, Aleksandrijos, Antiochijos, Jeruzalės, Maskvos, Gruzijos, Serbijos, Rumunijos ir Bulgarijos patriarchatų, Kipro, Graikijos, Albanijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos bažnyčių. Būsimame suvažiavime dalyvaus būtent pastarosios keturiolika autokefalinių ortodoksų Bažnyčių. Svarbiausios suvažiavimo temos bus autokefalija, ortodoksų diaspora, santykiai su kitomis Bažnyčiomis, etiniai ir socialiniai klausimai, liturginis kalendorius ir Konstantinopolio primatas.

Vatikano dienraštis „l’Ossservatore Romano“ rašo, jog Šventasis ir didysis ortodoksų Bažnyčios suvažiavimas bus istorinės reikšmės įvykis ir primena, kad visą ortodoksų pasaulį suvienijančio suvažiavimo mintį pirmasis iškėlė buvęs Konstantinopolio patriarchas Atenagoras 1961 metais.

Ortodoksų primų asamblėjos, posėdžiavusios Stambule 2014 metų kovo mėnesį nutarimu, Nepaprastoji tarp-ortodoksiška komisija privalo užbaigti Suvažiavimo ruošos darbus iki 2015 metų Velykų. Dar iki šių metų vasaros turėtų įvykti parengiamoji arba priešsusirinkiminė panortodoksiška konferencija. Jei neįvyks kokios nors kliūtys, Susirinkimą Stambule 2016 metais sušauks ir jam pirmininkaus dabartinis Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Ateinantis Nepaprastosios tarp-ortodoksiškos komisijos posėdis įvyks kovo – balandžio mėnesiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.