2015-02-23 11:01:00

Popiežius: Eime kartu su Kristumi per Gavėnios dykumą


Paskutinis, prieš Gavėnios rekolekcijų pradžią, popiežiaus viešosios veiklos įvykis buvo sekmadienio Viešpaties Angelo malda, vidudienį kalbėta su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais tūkstančiais tikinčiųjų. Šia proga sakytoje kalboje Šventasis Tėvas komentavo pirmojo Gavėnios sekmadienio Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus gundymus dykumoje.

„Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo“ (Mk 1,12-13). Šiais keliais žodžiais evangelistas Morkus aprašo Jėzaus išbandymą, kuriam jis ryžosi prieš savo viešosios misijos pradžią. Jėzus įveikė bandymą, nugalėjo gundytoją, laimėjo dvikovą su juo. Su Jėzumi ir mes esame nugalėtojai, tačiau kiekvieną dieną turime ginti šią pergalę.

Ir mes eime per Gavėnios „dykumą“, žvilgsnius nukreipę į Velykas, į Viešpaties pergalę prieš Piktąją dvasią, prieš nuodėmę ir mirtį. Turime žiūrėti į Jėzų, sekti jo pavyzdžiu, keliauti kartu su juo. Dykuma, - sakė Pranciškus, - tai vieta, kuri aiškiai girdimas Dievo balsas ir gundytojo balsas. Kasdieniniame triukšme tai neįmanoma; kasdienio gyvenimo šurmuly girdime tik paviršutiniškus garsus. Tik išėję į dykumą galime pasiekti gilumą, pasiekti tą gylį, kuriame spendžiamas mūsų likimas, gyvenimas arba mirtis.

Ką daryti, kad girdėtume Dievo balsą? Atsakydamas popiežius Pranciškus dar kartą priminė kaip svarbu kasdien perskaityti kad ir po labai trumpą Evangelijos ištrauką, pamąstyti apie ją. Gavėnios dykuma padės mums tarti „ne“ supasaulėjimui, visokiems stabams, padės drąsiai sekti Evangelija, būti solidariems su mūsų broliais.

Galiausiai popiežius Pranciškus paminėjo ir prasidedančias savo Gavėnios rekolekcijas, visus prašė ypač šią savaitę malda palydėti jį ir jo bendradarbius. Po visų kartu sukalbėtos Viešpaties Angelo maldos, popiežius pristatė mažą kišeninio formato knygutę, pavadinimu „Saugok savo širdį“, kuri po to buvo nemokamai dalinama Šv. Petro aikštėje. Tai maža maldaknygė, kurią popiežius šio sekmadienio vidudienio maldos dalyviams dovanoja Gavėnios proga.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.