2015-02-23 15:26:00

Grigalius Narekietis bus paskelbtas Visuotinės Bažnyčios Mokytoju


Vasario 21 dieną Šventasis Tėvas privačioje audiencijoje priėmė kardinolą Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą. Jos metu popiežius patvirtino kardinolų ir vyskupų Šventųjų skelbimo kongregacijos narių plenarinės sesijos sprendimą suteikti vienuoliui Šv. Grigaliui Narekiečiui Visuotinės Bažnyčios Mokytojo titulą.

Šventasis kunigas, vienuolis gimė apie 950 m. mažame kaimelyje tuometinės Armėnijos teritorijoje, kuri dabar priklauso Turkijai. Motinai anksti mirus, tėvas tapo arkivyskupu ir patikėjo jaunojo Grigaliaus bei jo brolio auklėjimą giminaitei Ananijai, kaimo mokyklos įkūrėjai. Dar visai jauno amžiaus Grigalius buvo atiduotas į Narek vienuolyną, anksti buvo įšventintas į kunigus, tapo vienuolyno abatu. Nuolankus ir kupinas artimo meilės, jo gyvenimas buvo pažymėtas maldos ir darbo žyme, pilnas aistringos meilės Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai.

Grigalius buvo žymus teologas, mistikas, filosofas, vienas svarbiausių armėnų literatūros poetų. Tarp jo paliktų veikalų yra Giesmių giesmės komentaras,  Maldų knyga, arba Sielvartingų giedojimų knygos, kur surinktos 95 maldos poetine forma.

Jis mirė Nareko vienuolyne apie 1005 m., jo kapas buvo piligrimystės vieta iki pat XX a. pradžios, kol turkai nesugriovė Nareko vienuolyno.

Armėnų Bažnyčioje Grigalius nuo seno gerbiamas kaip Mokytojas. Romos Katalikų Bažnyčia iki šiol pripažino jo šventumą pabrėždama jo mokymo, raštų, mistinių išgyvenimų svarbą. Šv. Grigalius Narekietis minimas vasario 27 d. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.