2015-02-21 16:10:00

Popiežius Pranciškus: Negana išorinių religingumo ženklų


Popiežius Pranciškus dar kartą garsiai pasmerkė organizuotą nusikalstamumą, visokias mafijas ir neteisingų, korupcinių santykių toleravimą. Progą kalbėti šia tema jam suteikė susitikimas su piligrimų grupe iš pietų Italijos Kalabrijos regiono. Septyni tūkstančiai žmonių iš šio regiono atvyko į Romą padėkoti Šventajam Tėvui už jo apsilankymą pas juos praėjusių metų pavasarį. Lankydamasis Kalabrijoje popiežius Pranciškus labai griežtais žodžiais smerkė mafiją, neteisingumą, korupciją, nesiskaitymą su žmonėmis ir su gamta. Tą patį jis pakartojo ir šeštadienio rytą priėmęs maldininkus iš Pietų Italijos.

Popiežius Pranciškus ir šį kartą kreipėsi į pačius nusikalstamų struktūrų narius: „Visiems, kas pasirinko blogio kelią ir tapo nusikalstamų organizacijų nariais, kartoju karštą raginimą atsverti. Atverkite širdis Viešpačiui. Viešpats jūsų laukia ir Bažnyčia jus priims. Kaip viešas buvo jūsų pasirinkimas tarnauti blogiui, taip aiškus ir viešas tebūnie jūsų noras tarnauti gėriui.“ Popiežius taip pat įspėjo prieš veidmainišką mafijozų šliejimąsi prie Bažnyčios. Išorinių religingumo ženklų negana. Norint būti bendrystėje su Kristumi ir su Bažnyčia reikalingas tikras atsivertimas. Išoriniai religingumo ženklai nepadaro krikščionimis tų, kurie piktavališkai ir arogantiškai vykdo nusikaltimus.

Popiežius kvietė jį aplankiusius piligrimus iš pietinės Italijos neprarasti vilties. Negalima atimti vilties iš jaunimo. Jūsų bendruomenės tebūnie solidarios ir drąsios. Tenebijo tų, kurie dėl savo egoizmo sėja baimę ir smurtauja. Priešinkitės mirties kultūrai ir liudykite gyvybės Evangeliją, - drąsino Pranciškus.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.