2015-02-20 14:52:00

Popiežius: niekada nesinaudok Dievu, kad pridengtum neteisybę


Krikščionys, ypač Gavėnios metu, yra pakviesti gyventi puoselėdami meilę Dievui ir meilę artimui. Taip pabrėžė popiežius Pranciškus homilijoje penktadienio rytą Šv. Mortos namuose aukotų Mišių metu. Pranciškus įspėjo apie tuos, kurie aukoja Bažnyčiai, o paskui elgiasi neteisingai su savo darbuotojais. 

Žmonės Dievo akivaizdoje skundžiasi, kad Viešpats nepastebi jų pasninko: savo meditaciją popiežius pradėjo cituodamas ištrauką iš pranašo Izaijo knygos. Jis pabrėžė, kad reikia atskirti „formalų“ ir „tikrą“ pasninką, nes Viešpačiui „nevalgyti mėsos, o paskui barti ir išnaudoti darbininkus“ nėra pasninkas. Štai kodėl Jėzus pasmerkė fariziejus, kurie laikėsi išorinių ritualų, tačiau be širdies tiesos.

Pasninkas, kurio nori Jėzus, atrakina grandines, išlaisvina engiamuosius, vykdo teisingumą. „Tai yra tikrasis pasninkas, pasninkas, kuris nėra tik išorinis laikymasis,  tačiau pasninkas, kuris kyla iš širdies. Įstatyme apibrėžiama kaip elgtis Dievo ir žmonių atžvilgiu, tai eina kartu, tęsė popiežius, pridurdamas: „Negaliu pasakyti: „Aš laikausi trijų  pirmų įsakymų... ir kitų, daugiau ar mažiau“. Ne, jei nesilaikai šitų, negali to daryti, ir jei darai tai, turi daryti ir tai. Jie sujungti: meilė Dievui ir meilė artimui yra viena,  ir jei nori atlikti tikrą, o ne formalią atgailą, turi atlikti ją Dievo akivaizdoje, ir kartu su broliu, su savo artimu“, sakė popiežius.

Sunki nuodėmė – pasinaudoti Dievu, kad pridengtum neteisingumą. Pasak popiežiaus, galima turėti didelį tikėjimą, tačiau be darbų jis miręs, kam jo reikia. Jei žmogus eina į Mišias kiekvieną sekmadienį ir priima Komuniją, jo galima paklausti: Koks tavo santykis su darbuotojais? Ar moki jiems juodais pinigais?  Ar moki jiems teisingą sumą, pridedi ir įmokas pensijai, sveikatos draudimui?

Kiek tikinčių vyrų ir moterų tiki, tačiau padalija Dievišką Įstatymą: „taip, taip tą darau“ – „Ar dalini išmaldą?“  - „Taip, visuomet siunčiu čekį Bažnyčiai“ Gerai. Bet savo Bažnyčioje, savo namuose, kaip elgiesi su tais, kurie priklauso nuo tavęs – ar tai būtų vaikai, seneliai, ar darbuotojai – ar esi jiems dosnus, teisingas? Negali aukoti Bažnyčiai stovėdamas už nugaros neteisybei, kurią vykdai savo darbuotojų atžvilgiu. „Tai labai sunki nuodėmė: pasinaudoti Dievu, kad pridengtum neteisybę“, kalbėjo popiežius. Jis pridūrė, kad Gavėnios kelionė turi du tikslus: tai Dievas ir artimas. Tai nėra tik mėsos nevalgymas penktadieniais, padarant mažus darbelius, o paskui leidžiant išsikeroti egoizmui, išnaudoti artimą, būti abejingais vargšams.

„Lydėk mus, Viešpatie, mūsų Gavėnios kelionėje, kad išorinis laikymasis atitiktų vidinį atsinaujinimą Dvasioje“, - baigė popiežius homiliją.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.